Náš tým se opět rozrůstá! Máme nového partnera z Německa::

Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern e.V. (AKWB, Pracovní skupina pro bezobratlé z vnitrozemských vod) je německé sdružení, jehož cílem je podporovat péči o bezobratlé ve vnitrozemských vodách a jejich chov a také zvyšovat a šířit znalosti o těchto zvířatech prostřednictvím národních a mezinárodních kontaktů mezi sebou navzájem i s dalšími zainteresovanými stranami.

AKWB má v současné době kolem 350 členů, většinou z Německa. A jak všichni víme, němečtí akvaristé jsou proslulí svou odborností a zájmem, který jde do hloubky. Těšíme se na naši spolupráci!

Webové stránky AKWB najdete tady.

Markéta Rejlková