Sladkovodní fauně ostrova Sulawesi hrozí vyhynutí

Obdivujeme je v našich akváriích. Chráníme je v jejich domovech. Akvaristé, vědci, pracovníci zoo, ochranáři… všichni spolupracujeme.

Sulawesi​ jako "ostrov snů"

Sulawesi je ostrov spravovaný Indonésií. Je součástí Velkých Sund a nachází se východně od Bornea. Je známý svým jedinečným sladkovodním životem – najdeme tu druhy ryb, krevet, krabů, plžů a dalších bezobratlých i rostlin, které se nevyskytují nikde jinde na této planetě.

Když jsem přijel na Sulawesi kvůli terénnímu výzkumu, byl jsem okouzlen úžasným podvodním světem. Jezera s křišťálově čistou vodou s rozmanitým prostředím, které poskytovalo útočiště pro převážně endemické druhy, proměnila mou práci v každodenní zážitek. Tato zvířata vykazují fascinující adaptace v jejich vzhledu, ekologii a chování a jejich pozorování pod vodou bylo radostí. U mnoha druhů jsem zaznamenal zvláštnosti, které jsem předtím vůbec neznal a na Sulawesi jsem na ně narazil úplně poprvé…

Jan Möhring, expert Sulawesi Keepers

Laboratoř evoluce

Většina rozmanitosti vodní fauny je soustředěna v jezerech centrálního Sulawesi: v jezeře Poso a v systému Malili, který je tvořený třemi velkými jezery (Matano, Towuti, Mahalona), dvěma menšími jezery a několika řekami, která vodní tělesa propojují.

Tato jezera mají tektonický původ a odhaduje se, že jsou více než milion let stará. Jsou hluboká (nejhlubší je Matano s 590 metry!), mají unikátní chemické složení, ale co je nejdůležitější, jsou domovem stovek druhů od rozsivek až po ryby, které nežijí nikde jinde na světě. 99 % druhů obývajících jezera Malili jsou jejich endemity! A právě proto je tak bolestivé se dívat, jak je tento podvodní ráj ničený a mnoho druhů mizí.

Věděli jste, že krásná a oblíbená krevetka Caridina dennerli čelí vyhubení?

Tento drobný červený korýš žije pouze v sulaweském jezeře Matano. Jak postupuje šíření invazních ryb, počty krevet rychle klesají. Navzdory intenzivnímu pátrání v letech 2017 a 2018 nebyl nalezen ani jediný exemplář! Kategorie v Červeném seznamu IUCN pro tento druh byla proto změněna na "Kriticky ohrožený (pravděpodobně vyhynulý ve volné přírodě)", viz odkaz.
Ale moment! V roce 2019 se výzkumníkům za pomoci místních lovců krevet podařilo znovu tyto ikonické krevetky najít. Na dvou místech jezera Matano se schovávaly pod silnou vrstvou kamení. Krevetky už se nevyskytují na místech, kde bývaly hojné; skrývají se před predátory hluboko (nejméně 30 cm) pod kameny. Tam ale nejsou v bezpečí. Dno je teď pokryté silnou vrstvou bahna a řas, což není normální stav, a hrozí tak, že pod kameny dojde kyslík.

Najdeme je i při dalším pokusu?

a není jediná

I další krevetky jsou ohroženy invazními dravými rybami. Téměř všech 15 druhů krevet z jezerního systému Malili je klasifikováno v kategorii kriticky ohrožený s jedinou výjimkou (a tou je "pouze" ohrožený druh).

100 %

plžů rodu Sulawesidrobia patří mezi kriticky ohrožené

16

z 28 druhů plžů rodu Tylomelania z Malili je kriticky ohrožených

1983

je rok posledního spatření ryb Adrianichthys kruyti a Mugilogobius amadi

6

je počet sladkovodních druhů krabů ze Sulawesi považovaných za ohrožené

… Ale zasáhla mě i jiná věc: hned od prvního dne jsem si nemohl nevšimnout, kolik je tu nepůvodních druhů. Narážel jsem na ně všude. Dokonce i v těch nejmenších potocích bylo možné najít nepůvodní parmičky, sumce nebo gupky. V jezerech je ten obraz ještě dramatičtější. V jezeře Poso patří mezi nejpočetnější druh ryb jedna cichlida původem z Malawi, často chovaná v akváriích, a pod vodou jsem si tak často připadal jako v Africe spíše než v jihovýchodní Asii. Kromě akvarijních ryb jsou vody plné druhů pocházejících z akvakultury, jako jsou tilápie, sumci a velké parmičky. Některé z těchto ryb byly do zdejších vod vypuštěny už tak dávno, že je místní lidé považují za původní. Všechny tyto nepůvodní druhy ale mají obrovský dopad na místní faunu a dokážu si velmi dobře představit, že vymírání druhů je nejen pravděpodobné, ale už k němu zřejmě došlo, aniž bychom to zaznamenali. Byla by ohromná škoda přijít o kus unikátní rozmanitosti, kterou najdeme jen na Sulawesi.

Jan Möhring, expert Sulawesi Keepers

… a proto jsme tu my


Naše poslání​
Spojujeme akvaristy, vědce, ochranářské organizace a místní komunity ve snaze zabránit vyhynutí druhů.

Divíte se, kam se všechna ta krása poděla?