V současnosti se můžete zapojit do našeho programu pro ryby. Na další skupiny živočichů (plže, krevety, kraby) se teprve připravujeme – ale pokud máte zájem být u toho hned od začátku, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud přesně nevíte, co jsou to záchranné chovy v akváriích, přečtěte si nejprve tento článek. Stručně řečeno jde o síť chovatelů, kteří nezištně spolupracují s cílem dlouhodobě udržet životaschopné záložní populace ohrožených druhů v akváriích.

Níže najdete informace o konkrétních rybách, s kterými pracujeme. Pravidla fungování našeho rybího programu a informace pro zájemce o vstup jsou zde.

Záchranný chov pro ryby ze Sulawesi

V akváriích se chovají čtyři skupiny endemických ryb ze Sulawesi:

 • Telmatherinidae (gavúnečci)
 • Adrianichthyidae (medaky)
 • Zenarchopteridae (živorodé polozobánky)
 • Gobiidae (hlaváči)

prvních tří skupin je cílem našeho programu záchranného chovu monitorovat jejich akvarijní populace a vybudovat síť chovatelů, kteří spolupracují na dlouhodobém udržení zdravých záložních populací. V rámci programu jsou v současné době spravovány následující druhy (a hledáme další):

Členové programu:
Zoo Ostrava (CZ), Kristýna Bendová (CZ), Gunnar Loibl (DE)

Chovatelská výzva: hlaváči

Hlaváči (Gobiidae) ze sulaweských jezer nebyli nikdy v akvarijních podmínkách odchováni. Některé druhy se ochotně třou, ale odchov drobných larev je extrémně obtížný a ani zkušení chovatelé hlaváčů zatím neuspěli. Tyto druhy jsou ohrožené a skutečnost, že je nejsme schopni množit v akváriích a udržovat záložní populaci ex situ (mimo dosah invazních ryb), je znepokojivá. Neodrazujeme vás tedy od jejich pořízení, ale následující úvahy jsou zcela zásadní:
 • tyto ryby jsou pro seriózní chovatele, není to „zajímavý doplněk do vašeho akvária“
 • přijměte skutečnost, že všichni jedinci, kteří jsou nabízeni, pocházejí z volné přírody
 • před nákupem ryb si prostudujte jejich požadavky a všechny dostupné informace
 • ujistěte se, že máte obě pohlaví
 • chovejte je v druhové nádrži nebo tam, kde nebudou rušeni jinými rybami obývajícími stejnou zónu a kde se bude moci projevit jejich přirozené chování
 • napodobte podmínky v jejich přirozeném prostředí (zejména vysoké teploty)
 • začněte seriózní práci s kulturami různých mikroorganismů (potenciální kořist pro larvy)
 • pečlivě dokumentujte své pokusy o odchov
 • spojte se s dalšími chovateli a vyměňujte si zkušenosti, konzultujte své pokroky a sdílejte podrobnosti o tom, co jste vyzkoušeli a jak to fungovalo (negativní zkušenost také stojí za sdílení)
 • nejedná se o soutěž mezi chovateli; toto je závod s časem, abychom dali sulaweským hlaváčům šanci přežít alespoň v akváriích, pokud by se podmínky v jejich jezerech zhoršily (a to se postupně děje)
Pokud jste připraveni připojit se k naší pracovní skupině pro hlaváče, zde je seznam druhů dostupných (i když jen velmi vzácně) v obchodní síti:
 • Glossogobius flavipinnis NT
 • Mugilogobius adeia EN
 • Mugilogobius hitam NT
 • Mugilogobius latifrons EN
 • Mugilogobius rexi NT
 • Mugilogobius sarasinorum EN

Momentálně aktivně pracujeme s druhy Mugilogobius adeia a Mugilogobius sarasinorum. Pokud sami chováte nějaké hlaváče ze Sulawesi, kontaktujte nás, prosím! Můžeme si navzájem pomáhat.


Kompletní přehled endemických sladkovodních ryb Sulawesi (včetně těch, které nejsou komerčně dostupné nebo dosud nejsou zařazeny do našeho programu) najdete zde.

Pokud máte zájem zapojit se do programu, informace o pravidlech a přihlášku najdete zde.

Kontaktní e-mail programu záchranného chovu pro ryby ze Sulawesi je fish@sulawesikeepers.org.