Proč Sulawesi Keepers?​

Jezera a řeky Sulawesi, tropického indonéského ostrova, jsou známé rozmanitostí krevet, plžů, krabů a ryb. Tyto unikátní sladkovodní biotopy jsou však ohroženy neustálým šířením nepůvodních druhů a obáváme se, že někteří malí bezobratlí již pravděpodobně vyhynuli.

Dokážete si představit, že tato fascinující zvířata zmizí z naší planety? Je čas jednat, bezodkladně.

Naše poslání​
Propojujeme akvaristy, vědce, ochranářské organizace a místní komunity ve snaze zabránit vyhynutí druhů.
Akvaristi

Hobbíci, profesionálové, chovatelé krevet, milovníci plžů, zodpovědní chovatelé ryb. Vy.

Výzkumníci​

Výzkumné instituce a univerzity jak v Indonésii, tak kdekoliv jinde ve světě.

Ochranářské organizace

Zoo a další veřejné nebo soukromé instituce odkudkoliv.

Místní komunity

Rybáři a další lidé závislí na sladkovodních biotopech.

Naše vize​
Rozmanitost původní sladkovodní fauny je oceňována místními komunitami, které ji nadále udržitelně využívají.

Uznáváme jejich právo využívat přírodní zdroje.

Akvaristé a zoologické zahrady působí jako odpovědní chovatelé ohrožených druhů.

Ex situ populace (v lidské péči) jsou řízeny tak, aby bylo zajištěno přežití druhu.

Naši partneři​

Naším hlavním partnerem je Zoo Ostrava:

Zoo Ostrava má za sebou řadu významných úspěchů v chovu vzácných a obtížně odchovatelných druhů a velký důraz klade také na podporu in situ ochranářských projektů po celém světě. Několik z nich probíhá právě v Indonésii a tato přímá zkušenost našich kolegů je pro naši misi velmi užitečná.

Museum für Naturkunde – Leibnizův institut pro výzkum evoluce a biodiverzity z Německa je vynikajícím a integrovaným výzkumným muzeem v rámci Leibnizovy asociace. Jeho aktivity pokrývají a úzce propojují oblasti sbírkového výzkumu, rozvoje sbírek a zapojení veřejnosti do vědy. Naše poslání: Studujeme život a planetu Zemi a udržujeme dialog s lidmi.

Leibnizův institut pro analýzu změny biodiverzity (LIB) z Německa se věnuje výzkumu biologické rozmanitosti a jejích proměn, jehož závěry mají osvětlující význam pro společnost jako celek. Aby vědci lépe porozuměli současnému masovému vymírání flóry a fauny, hledají korelace a příčiny – často – lidmi způsobených změn. Cílem je nalézt řešení pro ochranu ekosystémů a druhů, aby byl zachován základ života, jak jej v současnosti známe.

Organizace Prigen Conservation Breeding Ark (PCBA) působící na Jávě v Indonésii byla založena v roce 2017 za podpory Taman Safari Indonesia, Yayasan KASI, Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e. V. (ZGAP) a Vogelpark Marlow. PCBA se zaměřuje výhradně na záchranný chov ohrožených indonéských druhů. Zařízení není přístupné široké veřejnosti, aby se mohlo plně soustředit na nerušený chov. V blízké budoucnosti se PCBA zapojí do ex situ ochrany ohrožených sladkovodních druhů endemických pro jedinečné biotopy Sulawesi. Pro různé endemické druhy budou k dispozici dvě místnosti s celkovou kapacitou cca 130 akvárií. Dočtěte se více.

Institut Mosintuwu je místní komunitní organizace v okrese Poso ve Středním Sulawesi, která má vizi dosáhnout suverenity komunity nad ekonomikou, sociální strukturou, kulturou a politikou prostřednictvím výzkumných aktivit, kritického vzdělávání, solidární ekonomiky a médií. Od roku 2018 se Institut Mosintuwu zasazuje o udržitelnost biologické rozmanitosti v jezeře Poso. Dočtěte se více.

Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern e.V. (AKWB, Pracovní skupina pro bezobratlé z vnitrozemských vod) je německé sdružení, jehož cílem je podporovat péči o bezobratlé ve vnitrozemských vodách a jejich chov a také zvyšovat a šířit znalosti o těchto zvířatech prostřednictvím národních a mezinárodních kontaktů mezi sebou navzájem i s dalšími zainteresovanými stranami. Dočtěte se více.

Dähne Verlag vydává knihy, časopisy a kalendáře o všem okolo akvaristiky, bezobratlých, teraristiky a jezírkách pod heslem „nejkrásnější aspekty koníčku“. V edičním programu je vedle dvou zájmových časopisů akvaristik a caridina také rozsáhlá nabídka knih. Dähne Verlag čerpá z více než 30 let zkušeností jednoho z předních specializovaných nakladatelství pro akvaristiku. Dočtěte se více.

Shoal je program Synchronicity Earth (se sídlem ve Spojeném království) a Re:wild (se sídlem v USA). Byl založen v roce 2019, aby nasměroval tolik potřebnou pozornost k ochraně sladkovodních druhů. Jeho posláním je zastavit vymírání a obnovit populace nejohroženějších sladkovodních druhů po celém světě.
Projekt "Saving Sulawesi's Ancient Lakes" byl jedním z vůbec prvních ochranářských projektů této organizace a pomohl odstranit mnoho tisíc invazních ryb z jezera Mahalona.

Sulawesi Endemic Aquatic je skupina místních nadšenců. Shromažďují a sdílejí informace o rybách, krevetách, plžích, krabech, rostlinách a jiných živých tvorech ze sladkovodních biotopů Sulawesi nebo jejich bezprostředního okolí.

Přidejte se k nám

Obdivujeme je v akváriích. A snažíme se ze všech sil, abychom je udrželi v jejich přirozených domovech.

Náš tým

Mgr. Markéta Rejlková (*1979)

Akvaristka a kurátorka ryb, plazů, obojživelníků a bezobratlých v Zoo Ostrava. Vystudovala ochranu životního prostředí, ale potom několik let pracovala jako IT konzultant a vývojář. Po celou dobu však podstatnou část svého volného času věnovala akvaristickému koníčku, až se v roce 2016 rozhodla vrátit k ochraně přírody a stát se akvaristkou na plný úvazek.

Od roku 2006 je šéfredaktorkou časopisu Akvárium a autorkou více než stovky článků. Je členkou Skupiny specialistů na sladkovodní ryby Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) a koordinátorkou Ex situ programu Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií pro živorodkovité ryby. Vede mezinárodní záchranný program pro ohrožené ryby rodu Xiphophorus, který úspěšně propojuje akvaristy a zoologické zahrady. Pevně věří ve velkou šikovnost a nadšení akvaristů a v hlubší smysl našeho koníčku.

Markétu zajímají různé rybí čeledi, ale ještě víc ji fascinují plži! Tylomelanie chová od roku 2008, takže není divu, že nechce, aby vyhynuly, a založila Sulawesi Keepers.


doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS. (*1978)

Docent na katedře zoologie a rybářství České zemědělské univerzity v Praze, kde mimo jiné garantuje a vyučuje předměty akvaristika a produkční akvaristika. Zajímá se o chov, biologii, etologii a taxonomii sladkovodních korýšů a na kontě má několik vědeckých popisů nových druhů raků. Rovněž studuje invazní organizmy, a to především v souvislosti s mezinárodním obchodem s akvarijními živočichy a rostlinami.

Věnuje se i popularizaci vědy. Napsal čtyři chovatelské příručky, metodiku o chovu raků v akváriích a spolu s kolegy vytvořil české názvosloví infrařádu rakotvárných. Je také hlavním autorem či spoluautorem více než sedmdesáti vědeckých a odborných článků.

Aktivně spolupracuje s osmi indonéskými univerzitami a v roce 2017 vedl českou expedici zaměřenou na raky na Novou Guineu, jejímž výsledkem byl objev a popis prvního jeskynního raka na jižní zemské polokouli.

Aktivně se zasazuje o ochranu endemické fauny v Indonésii. Je členem České limnologické společnosti, The Crustacean Society, The Indonesian Crayfish Research Group a Sulawesi Keepers.


Ing. Jiří Libus (*1981)

Akvarista, skaut a pracovník Mendelovy univerzity v Brně. V rámci akvaristiky se specializuje především na chov a odchov krevet. Jako první na světě provedl a popsal odchov druhu Atyopsis moluccensis v lidské péči. Svými články o odchovu krevet přispívá do několika odborných časopisů v mnoha zemích (ČR, Francie, Německo, Tchaj-wan…). Je členem redakce časopisu Akvárium. Svými texty a fotografiemi přispěl do příruček k chovu krevet v ČR a ve Francii. Díky jeho praktickým chovatelským znalostem a kontaktům s taxonomy z jiných států často určuje méně známé krevety, které jsou součástí importů do Evropy.

V posledních letech se intenzivně věnuje i mořské akvaristice. Spolu s manželkou spravuje menší brněnskou odchovnu sladkovodních krevet a dalších drobných akvarijních živočichů. Je členem výboru Akvaklubu Brno a zakládajícím členem Sulawesi Keepers.


Surya Gentha Akmal, M.Sc. (*1990)

Gentha je jedním z mladých výzkumníků v oblasti sladkovodních invazních druhů a pobřežního a rybářského managementu, který se podílel na několika činnostech souvisejících s národní politikou řízení a správy rybolovu v Indonésii. Přispěl také ke zlepšení a rozvoji několika zásad souvisejících s udržitelným rybolovem v Indonésii. Gentha se zajímá o sladkovodní invazní druhy a jejich vliv na původní biotu v Indonésii a také o biologii rybolovu, řízení pobřežních a mořských zdrojů a zvládání katastrof.

Gentha získal doktorát v oboru aplikovaná zoologie na katedře zoologie a rybářství Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Spolu se svým školitelem Jiřím Patokou publikoval několik vědeckých publikací v renomovaných časopisech. V Indonésii se svými kolegy také aktivně napsal několik knih, včetně knihy o biologii a managementu rybolovu a titulů Průvodce praktickým cvičením rybářské biologie, Podmořská krajina Malých Sund, Bismarckova souostroví a Šalamounových ostrovů a Sbírka nápadů indonéských studentů z celého světa (11. řada: Mořská). Je také přispěvatelem do názorového sloupku několika novin v Indonésii.

Gentha nyní získal důvěru jako tajemník Indonéského centra pro výzkum bioinvazí. Má všechny své aktivity velmi rád, protože od dětství bylo jeho snem stát se vědcem. Je přidruženým výzkumným pracovníkem Centra pro studium pobřežních a mořských zdrojů na Univerzitě IPB, je také členem Indonesian Crayfish Research Group a Sulawesi Keepers.


Muhammad Iqram (*1994)

Iqram je nastupujícím doktorandem v Museum für Naturkunde Berlin. Věnuje se zkoumání sladkovodní biodiverzity, zejména krevet čeledi Atyidae a plžů, v různých typech sladkovodních vod včetně podzemních ekosystémů, vzdálených horských toků a starověkých jezer. Kromě jeho zájmu o dokumentaci sladkovodní rozmanitosti makrobezobratlých rád využívá pro sledování původních a endemických druhů analýzu eDNA. Fakt, že se narodil a vyrostl na Sulawesi, do značné míry ovlivnil Iqramův zájem o zkoumání a ochranu jedinečné sladkovodní biologické rozmanitosti tohoto ostrova uprostřed různých pokračujících hrozeb. Inicioval malou komunitu, která spojuje studenty z katedry biologie Hasanuddin University a podněcuje je, aby aktivně prováděli výzkum sladkovodní biodiverzity.


Vy

Náš hodnotný člen týmu.

Naši experti​

Hans-Georg Evers (*1964)

Hans žije v německém Hamburku a už od útlého dětství je pro něj akvaristika srdeční záležitostí. Jeho hlavními zájmy jsou sumci, hlavně Corydoradinae a Loricariidae, následují tetry, duhovky a všechny další sladkovodní ryby a krevety, na které si vzpomenete. Je to zaneprázdněný cestovatel, mluví několika jazyky a navštívil mnoho tropických zemí po celém světě, především v Jižní Americe a Asii.

Publikoval 13 knih, stovky článků a je spoluautorem několika akademických prací. Je po něm pojmenována sulaweská medaka Oryzias eversi a jihoamerický pancéřníček Corydoras eversi. V letech 2005 až 2018 byl šéfredaktorem mezinárodního akvaristického časopisu AMAZONAS a v akvarijním byznysu vybudoval celosvětovou síť.

Hans několikrát cestoval na Sulawesi, svůj „ostrov snů“. Na různých cestách se mohl setkat s většinou druhů ryb a bezobratlých obývajících Sulawesi, z nichž některé byly později vědecky popsány pomocí jím nasbíraného materiálu (Oryzias eversi, O. wolasi, Nomorhamphus rex, Mugilogobius hitam a další).


Werner Klotz (*1969)

Akvarista a nezávislý výzkumník v taxonomii a ekologii korýšů. Zaměstnanec lékařské univerzity v Innsbrucku. Taxonomii krevet zkoumá od roku 2002 se zvláštním zaměřením na sladkovodní druhy atyidů z Číny a Sulawesi. Od roku 2011 je členem týmu IUCN pro hodnocení sladkovodních krevet. Spolupracoval s Humboldtovou univerzitou v Berlíně (Museum für Naturkunde) od roku 2007 do současnosti, s Griffith University v australském Brisbane 2009-2010, s Muzeem přírodní histore v Paříži 2010-2013, National Museum of Marine Biology & Aquarium, Pingtung, Tchaj-wan (2013).

Obzvlášť ho zajímá prozkoumávání biotopů sladkovodních krevet, aby se určily podmínky pro krevety chované v akváriu. Má za sebou expedice do Panamy (2006), Hongkongu a Číny (2009, 2010, 2011, 2012), Španělska (2012), Řecka (2016, 2018), Singapuru (2011), Tchaj-wanu (2013), Japonska (2016), na Srí Lanku (2017) a na Sulawesi (2017, 2019).

V současné době je středem Wernerova zájmu taxonomie a biogeografie vnitrozemských atyid v řekách a jezerním systému Malili na Sulawesi a také revize dvou velkých skupin druhů rodu Caridina z JV Asie a severní Indie.


Dr. Thomas von Rintelen (* 1970)

Thomas je zoolog a evoluční biolog v Museum für Naturkunde Berlin, kde je vědeckým vedoucím sbírky měkkýšů. Jeho výzkumné zájmy sahají od taxonomie a systematiky sladkovodních plžů a krevet až po genomiku speciace.

Jeho oblíbeným hřištěm je jihovýchodní Asie, kde Thomas zahájil svou vědeckou kariéru v roce 1998 prací na druhových hejnech plžů čeledi Pachychilidae ve starobylých jezerech ostrova Sulawesi, a působí tam dodnes. V průběhu let expandoval za hranice těchto jezer a přidal projekty zaměřené na fylo- a biogeografii Sulawesi a celého Malajského souostroví v několika taxonech sladkovodních bezobratlých s občasnými odbočkami, jako jsou třeba rajky.

V posledních letech Thomase stále více znepokojují šokující změny v přírodních biotopech v tomto regionu, nejnápadnější je to právě v některých prastarých jezerech na Sulawesi. Chce přispět k ochraně jejich jedinečné fauny tím, že zpřístupní výsledky výzkumu pro ochranu; například nedávné (2020) hodnocení IUCN pro všechny endemické druhy měkkýšů z jezer Malili.


PD Dr. Fabian Herder (*1975)

Fabian má hluboký zájem o rozmanitost, evoluci a ekologii ryb. Ryby choval od raného dětství – v míře, která výrazně zkoušela toleranci jeho rodičů – a svou vášeň pro organismy prohloubil studiem biologie. Jako kurátor v Muzeu zoologického výzkumu Alexandra Koeniga v německém Bonnu (LIB) je zodpovědný za referenční sbírku ryb a se svou skupinou provádí výzkum vycházející z terénních prací i sbírek.

On a jeho tým působí na Sulawesi od roku 2002 se zaměřením na evoluční pozadí druhových hejn (tzv. species flocks) ryb endemických ve starobylých jezerech ostrova. Nedávno to bylo ještě doplněno o práci na fascinující rozmanitosti ryb obývajících říční ekosystémy Sulawesi. Všechny tyto aktivity jsou založeny na úzké spolupráci s indonéskými partnery a zapojují studenty, kdykoli je to možné.

Fabianova stará vášeň pro studium ryb z pohledu akvaristy byla také jeho motivací při plánování a přípravě stálé expozice Koenigova muzea „Voda – život v proudu“, což je instalace, která veřejnosti představuje řeky tropických a mírných ekosystémů v přibližně 16 000 l tekoucích vod – včetně ryb ze Sulawesi, samozřejmě…


Jan Möhring (*1994)

Potenciální doktorand v Muzeu zoologického výzkumu Alexandra Koeniga v Bonnu v Německu, který pracuje především s medakami ostrova Sulawesi, zejména z jezera Poso, kde je ohnisko rozmanitosti medak. Obecně má velký zájem o evoluci, ekologii a taxonomii ryb východně od Wallaceovy linie, především ze Sulawesi; pracuje i na vedlejších projektech zaměřených na další skupiny ryb z ostrova, např. živorodé polozobánky. Po obhájení diplomové práce strávil tři měsíce terénním výzkumem na Sulawesi, dva z nich u jezera Poso, kde se věnoval studiu místní endemické i nepůvodní rybí fauny.

Jako dlouholetý akvarista, kterým je od raného dětství, si také uvědomuje výhody, které nadšení hobbíků může přinést do ochranářského úsilí. Z jeho pohledu mohou být programy in situ i ex situ výrazně usnadněny zapojením akvaristů, kteří jsou ochotní pomáhat s chovem ohrožených druhů nebo poskytovat cenné informace o jejich ekologii, stanovišti nebo hrozbách.


Andreas Wagnitz (*1970)

Vášni pro vodní tvory podlehl už ve věku 10 let. Je to akvarista, hobby zvířecí fotograf a autor akvaristických článků. Jeho akvaristické zaměření je na Asii a Oceánii, k srdci mu přirostly zejména hlaváči, duhovky, gavúnečci, medaky, polozobánky a stříkouni. Přednáší o chovu, odchovu a příjmu potravy svých oblíbených ryb a inspiruje krásnými fotografiemi, které jsou pořízeny s velkou vášní.

Podnikl několik výprav do Indonésie, sám ulovil mnoho svých zvířat na Sulawesi a Papui a chová je ve svém zařízení. Ryby ze Sulawesi množí a distribuuje do zoologických zahrad, muzeí nebo akvaristům (např. Oryzias asinua, Oryzias nigrimas, Nomorhamphus spec. "Lembo", Nomorhamphus sagittarius a mnoho dalších).


José María Requena (*1989)

Povoláním anesteziolog, ale opravdu zamilovaný do akvaristiky. Krevety začal chovat v roce 2013. V letech 2013 až 2017 byl redaktorem Crustanews, bezplatného časopisu o krevetách ve španělštině, který se snažil zájemce naučit základy tohoto koníčku. Spolupracovali na něm výjimeční lidé a byl to neuvěřitelný zážitek. José obzvláště miluje psaní článků a navrhování / kreslení školicích materiálů. Byl porotcem mezinárodních soutěží v Paříži (2017) a Dortmundu (2018, 2019).

V roce 2019 vydal společně s Wernerem Klotzem a Neli Martín knihu „Shrimp, aquarium jewels“ v angličtině, k dispozici také ve španělštině jako „Gambas, joyas de acuario“ a v němčině jako „Garnelen im Aquarium“. Většina druhů krevet, které kdy byly nebo jsou akvaristům dostupné, je v knize popsána; cílem je naučit se je chovat a odchovávat a jsou zde i popsány některé základní koncepty, jak krevety identifikovat pomocí jednoduchých taxonomických tipů.

José se vždy zaměřoval na rody Neocaridina, Caridina a Paracaridina, většinou na přírodní populace. V současnosti se také zajímá o rod Macrobrachium a další zástupce čeledi Palaemonidae, na kterých ho fascinuje jejich sociální chování. Chová i několik málo selektivně vyšlechtěných forem – některým barvám a vzorům se zkrátka nedá odolat. Má také velké zkušenosti s krevetami ze Sulawesi, choval různé druhy z jezer Poso a Matano po mnoho let. K tomu se chce José znovu vrátit po napuštění nových nádrží.

Fotografové​

Jsme velmi vděční autorům, kteří pro náš projekt poskytli své snímky:

Aspar, Hans Evers, Werner Klotz, Markéta Rejlková, Demin Wong z Madshrimp

Další lidé, kteří nám pomáhají…

… a zaslouží si naše poděkování:

Adyah Ningtyas z Prigen Conservation Breeding Ark za korektury

Ulli Bauer, profesionální překladatelka, za německé překlady zdarma

Eric van de Meerakker za dobrovolnou pomoc při překladu našich webových stránek do holandštiny

Diana Lindenblatt – El Khalfi za perfektní pomoc s korekturami

Přidejte se k nám

Potřebujeme Vaši pomoc.

Jsme transparentní​

Sulawesi Keepers, z. s. je spolek zapsaný u Městského soudu v Praze dne 7. září 2021, IČO 11744065. Majetek spolku může být použit výlučně na naplňování účelu, který je zapsaný u soudu:

Účelem spolku je ochrana přírody a původní vodní fauny Indonésie a napomáhání k jejímu poznání.

Náš bankovní účet je transparentní a můžete do něj nahlížet zde:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2202041053