Sulawesi calling SOS

Caridina dennerli je na Červeném seznamu IUCN oficiálně vedena jako „pravděpodobně vyhynulá ve volné přírodě“. Šokovalo mě, když jsem si to přečetla, a ještě víc, když jsem si propojila další fakta o endemických sladkovodních druzích a biotopech Sulawesi: záznamy o invazních druzích tuhle a tam; znepokojivá svědectví od akvaristů, kteří nedávno cestovali na Sulawesi; a pouhou skutečnost, že už importy ze Sulawesi do Evropy nejsou tak časté a bohaté ve srovnání s pestrostí nabízenou před 10 lety, všimli jste si toho taky?

Co se tedy na tomto kouzelném ostrově děje? A mělo by to zajímat i Vás?

Jsem akvaristka a tihle tvorové mi nejsou lhostejní. V roce 2008 jsem se zamilovala do šneků Tylomelania a ryb Mugilogobius a od té doby mě nikdy nadobro neopustila myšlenka, že bych mohla mít víc sulaweských akvárií… až budu mít víc místa a času… však to znáte, obvyklé akvaristické sny.

Nechci se jednoho dne probudit a zjistit, že některé druhy už jsou „nedostupné“. Vyhynulé, abych to nazvala přesně; opuštěné a zapomenuté lidmi, kteří tvrdí, že je mají rádi – akvaristi, chovatelé krevet, milovníci šneků, my. A ačkoli Caridina dennerli možná ještě v jezeře Matano přežívá, spousta druhů doslova mizí a některé z nich jsou pravděpodobně již ztraceny. Vím, že výzvy k ochraně přírody posloucháte pořád, ale tahle výzva je speciální. Ryby a vodní bezobratlí moc lidí nezaujmou, ale no tak – akvaristů je po celém světě spousta a tohle je naše věc.

V dubnu 2021 jsem začala kontaktovat lidi, kteří by mi mohli říct více o sulaweských biotopech a druzích. Od začátku bylo mým cílem propojit akvaristy, vědce, ochranářské organizace a místní komunity ve snaze zabránit vyhynutí. Tento cíl přijali a podpořili všichni lidé, které jsem oslovila, a my náš ostrov snů nezklameme. Založili jsme organizaci Sulawesi Keepers, začali budovat partnerství a hledat příležitosti ke zvýšení povědomí o naší kauze a skutečné ovlivnění věcí v Indonésii.

Sulawesi Keepers

Nyní je čas přizvat i Vás. Zjistěte, co ohrožuje sulaweské biotopy, jak můžeme pomoci ohroženým druhům, kdo jsme a jak se můžete stát jedním z nás. Jsme Sulawesi Keepers a anglické slovo keeper má podle slovníku Cambridge Dictionary několik významů:

  • osoba, která se stará o zvířata nebo má na starosti cenné předměty
  • někdo s dobrými vlastnostmi, s kým můžete mít dlouhodobý vztah
  • něco dobrého, co bude pravděpodobně úspěšné nebo užitečné po dlouhou dobu

Uděláme maximum, abychom tomu dostáli. Přidáte se k nám?

Začněte třeba přihlášením k odběru našich novinek.

Markéta Rejlková

Zakladatelka a předsedkyně Sulawesi Keepers