AKWB annual meeting

© Oliver Mengedoht / Dähne Verlag

Op 8 en 9 oktober 2022 werd in Lehrte bij Hannover, Duitsland, de jaarlijkse bijeenkomst van houders van zoetwater ongewervelden gehouden. De bijeenkomst werd georganiseerd door onze partner, de werkgroep Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern e.V. (AKWB). Er waren tientallen deelnemers onder leiding van Steffen Kuhn. Er was een reeks van presentaties gepland, gericht op de praktische aspecten van het houden van de genoemde dieren alsmede op verslagen van veldreizen en registraties van wilde dieren in hun snel verdwijnende omgeving.

AKWB annual meeting
© Oliver Mengedoht / Dähne Verlag

Jiří Patoka van Sulawesi Keepers presenteerde nieuwe bevindingen en informatie verzameld tijdens een recente expeditie naar de Sulawesi meren Poso, Towuti, Matano en Mahalona. Deze excursie werd geleid door Markéta Rejlková in september 2022. De huidige status van in de hobby populaire garnalen, krabben, slakken en vissen in de genoemde meren wekte de belangstelling van het publiek. Er werd met name aandacht besteed aan de negatieve effecten van de introductie van invasieve soorten, die een dramatische en alarmerende achteruitgang van de oorspronkelijke biota veroorzaken. Wij geloven dat de verspreiding van deze informatie het belang van beschermingsinspanningen zal benadrukken. De daaropvolgende discussie was vruchtbaar en vriendschappelijk. Onder andere het gespecialiseerde tijdschrift Caridina, vertegenwoordigd door Oliver Mengedoht, wilde graag samenwerken met Sulawesi Keepers.

AKWB annual meeting
© Oliver Mengedoht / Dähne Verlag

Als laatste maar niet onbelangrijk moet worden opgemerkt dat er ’s avonds een loterij werd gehouden en dat de opbrengst werd gedoneerd ter ondersteuning van de activiteiten van Sulawesi Keepers. Precies 1000 Euro! We zijn dankbaar en beloven de fondsen zinvol te gebruiken en de resultaten te publiceren en te delen voor algemeen gebruik.

Het was een leuke en gezellige bijeenkomst. Als we de volgende keer worden uitgenodigd, komen we graag weer!

Jiří Patoka