Waarom Sulawesi Keepers?

De meren en rivieren van Sulawesi, een tropisch eiland in Indonesië, zijn beroemd om de diversiteit aan garnalen, slakken, krabben en vissen. Maar deze unieke zoetwaterhabitats worden bedreigd door de voortdurende verspreiding van exotische soorten en we vrezen dat sommige van de kleine ongewervelden waarschijnlijk al uitgestorven zijn.

Kunt u zich voorstellen dat deze fascinerende dieren van onze planeet verdwijnen? Het is tijd om te handelen, hoog tijd.

ONZE MISSIE​
Wij brengen aquarianen, wetenschappers, natuurbeschermingsorganisaties en lokale gemeenschappen bijeen in een poging om uitsterven van soorten te voorkomen.
Aquarianen

Hobbyisten, professionals, garnalenkwekers, slakkenexperts, verantwoordelijke vissenhouders. U.

Wetenschappers

Onderzoeksinstellingen en universiteiten, zowel in Indonesië als in de rest van de wereld.

Beschermingsorganisaties

Dierentuinen en andere openbare of particuliere instellingen wereldwijd.

Plaatselijke gemeenschappen

Vissers en andere mensen die afhankelijk zijn van zoetwaterhabitats.

ONZE VISIE
De diversiteit van de inheemse zoetwaterfauna wordt gewaardeerd door lokale gemeenschappen die er op duurzame wijze van blijven profiteren.

Wij erkennen hun recht op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Aquarianen en dierentuinen treden op als verantwoordelijke bewaarders van bedreigde soorten.

Ex situ (aquarium) populaties worden beheerd om het voortbestaan van de soort te garanderen.

Onze partners

Onze belangrijkste partner is de Ostrava Zoo in de Tsjechische Republiek:

De Ostrava Zoo heeft veel bereikt bij het kweken van zeldzame en moeilijk te kweken soorten en legt ook veel nadruk op het ondersteunen van in situ beschermingsprojecten over de hele wereld. Verschillende daarvan vinden plaats in Indonesië en deze ervaring uit de eerste hand van onze collega’s is zeer nuttig voor onze missie.

Het Museum für Naturkunde – Leibniz-Institut voor Evolutie und Biodiversiteit in Duitsland is een uitstekend en geïntegreerd onderzoeksmuseum binnen de Leibniz-vereniging. Zijn activiteiten bestrijken en verbinden sterk de gebieden van collectiegericht onderzoek, ontwikkeling van collecties en betrokkenheid van het publiek bij de wetenschap. Onze missie: Wij bestuderen het leven en onze planeet en onderhouden daarbij een dialoog met de mensen.

Het Leibniz-Institut voor de Analyse der Biodiversiteitsverandering (LIB) in Duitsland houdt zich bezig met onderzoek naar biologische diversiteit en hoe deze verandert, waarvan de bevindingen verhelderende relevantie hebben voor de samenleving als geheel. Om het huidige massale uitsterven van flora en fauna beter te begrijpen, zoeken wetenschappers naar correlaties en oorzaken van – vaak – door de mens veroorzaakte veranderingen. Het doel is oplossingen te vinden voor het behoud van ecosystemen en soorten, om de basis van het leven zoals we dat nu kennen in stand te houden.

Prigen Conservation Breeding Ark (PCBA) actief op Java, Indonesië is in 2017 opgericht door Taman Safari Indonesia, Yayasan KASI, Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz e. V. (ZGAP), en Vogelpark Marlow. PCBA houdt zich uitsluitend bezig met het kweken van bedreigde Indonesische diersoorten. De faciliteit is niet toegankelijk voor het grote publiek om zich volledig te kunnen concentreren op ongestoord kweken. In de nabije toekomst zal PCBA zich bezighouden met het behoud ex situ van bedreigde zoetwatersoorten die endemisch zijn in unieke habitats van Sulawesi. Twee ruimtes met een totale capaciteit van ongeveer 130 aquaria zullen beschikbaar zijn voor verschillende endemische soorten.

Het Institut Mosintuwu is een lokale gemeenschapsorganisatie in het Poso District, Centraal Sulawesi die een visie heeft op het bereiken van gemeenschapssoevereiniteit over de economie, sociale structuur, cultuur en politiek door middel van onderzoeksactiviteiten, kritisch onderwijs, solidaire economie en media. Sinds 2018 pleit het Mosintuwu Instituut voor de duurzaamheid van de biodiversiteit in het Posomeer. Lees verder.

De Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässeren e.V. (AKWB – Werkgroep ongewervelden in binnenwateren) in Duitsland is een vereniging met als doel de verzorging en kweek van ongewervelden uit binnenwateren te promoten en de kennis over deze dieren te vergroten en verbreiden door nationale en internationale contacten onderling en met andere geïnteresseerden. Lees verder.

Dähne Verlag geeft boeken, tijdschriften en kalenders uit over aquaristiek, ongewervelden, terraristiek en vijvers onder het motto “De mooiste aspecten van de hobby”. Naast de twee hobbytijdschriften Aquaristik en Caridina omvat hun programma ook een uitgebreid assortiment boeken. Dähne Verlag put uit meer dan dertig jaar ervaring als een van de toonaangevende gespecialiseerde uitgevers voor aquaristiek. Lees verder.

Shoal is een programma van Synchronicity Earth (gevestigd in het VK) en Re:wild (gevestigd in de VS). Shoal werd in 2019 opgericht om broodnodige aandacht te vestigen op het behoud van zoetwatersoorten. Hun missie is om uitsterven van soorten een halt toe te roepen en populaties van de meest bedreigde zoetwatersoorten over de hele wereld te herstellen. Hun “Saving Sulawesi’s Ancient Lakes” programma was een van de allereerste beschermingsprogramma’s van de organisatie en heeft geholpen vele duizenden invasieve vissen uit het Mahalona-meer te verwijderen.

De Sulawesi Endemic Aquatic is een groep van plaatselijke enthousiastelingen. Zij verzamelen en delen informatie over vissen, garnalen, slakken, krabben, planten en alle andere levende wezens in en rond de zoetwaterbiotopen van Sulawesi.

DOE MEE

We bewonderen ze in aquaria. We doen ons best om ze in hun natuurlijke habitat te behouden.

Ons team

Mgr. Markéta Rejlková (*1979)

Aquariaan en conservator voor vissen, reptielen, amfibieën en ongewervelden in de Ostrava Zoo, Tsjechische Republiek. Ze studeerde milieubehoud, maar werkte daarna meerdere jaren als IT-consultant en ontwikkelaar. Een aanzienlijk deel van haar vrije tijd besteedde ze echter steeds aan de aquariumhobby, tot ze in 2016 besloot terug te keren naar natuurbehoud en fulltime aquariaan te worden.

Sinds 2006 is ze hoofdredacteur van het tijdschrift Akvárium en auteur van meer dan honderd artikelen. Ze is lid van de IUCN SSC Freshwater Fish Specialist Group en coördinator van het Ex situ programma van de European Association of Zoos and Aquaria voor vissen van de familie Poeciliidae. Ze leidt een internationaal kweekprogramma voor bedreigde vissen van het geslacht Xiphophorus, dat met succes aquarianen en dierentuinen met elkaar in contact brengt. Zij gelooft sterk in de grote vakkundigheid en het enthousiasme van aquarianen en in de diepere betekenis van onze hobby.

Markéta is geïnteresseerd in diverse visfamilies, maar ze is nog meer gefascineerd door slakken! Sinds 2008 kweekt ze Tylomelania, geen wonder dat ze niet wil dat ze uitsterven en Sulawesi Keepers oprichtte.


doc. Ing. Jiří Patoka, Ph.D., DiS. (*1978)

Geassocieerd professor aan het Departement Zoölogie en Visserij van de Tsjechische Universiteit voor Levenswetenschappen in Praag, waar hij garant staat voor onderwerpen als Sieraquacultuur en Sieraquacultuurproductie. Zijn voornaamste interesses liggen in de kweek, biologie, ethologie en taxonomie van zoetwaterschaaldieren. Hij heeft verschillende soorten rivierkreeften wetenschappelijk beschreven. Hij houdt zich ook bezig met biologische invasies in het algemeen en invasieve soorten die verband houden met de internationale dierenhandel in het bijzonder.

Daarnaast populariseert hij zijn wetenschappelijke resultaten en publiceerde hij vier houdersgidsen, methodologie voor het houden van rivierkreeften in aquaria en, als hoofdauteur, de Tsjechische nomenclatuur van de infraorde Astacida. Tot op heden heeft hij meer dan 70 wetenschappelijke publicaties en gerichte artikelen gepubliceerd.

In 2015 begon hij de vruchtbare samenwerking met acht Indonesische universiteiten. In 2017 was hij de leider van een Tsjechische rivierkreeftexpeditie naar Nieuw-Guinea, waar hij de eerste ondergrondse rivierkreeft op het zuidelijk halfrond ontdekte en daarna wetenschappelijk beschreef.

Hij is actief betrokken bij het behoud van de rijke en verbazingwekkende endemische fauna van Indonesië en is lid van de Tsjechische Limnologische Vereniging, de Crustacean Society, de Indonesian Crayfish Research Group en Sulawesi Keepers.


Ing. Jiří Libus (*1981)

Aquariaan, scout en medewerker van de Mendel Universiteit in Brno, Tsjechische Republiek. Zijn aquariumspecialisatie ligt vooral in het houden en kweken van garnalen. Hij was de eerste ter wereld die erin slaagde Atyopsis moluccensis te kweken en dat beschreef. Met zijn artikelen over het kweken van garnalen levert hij bijdragen aan verschillende vaktijdschriften in vele landen (Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Taiwan). Hij is lid van de redactieraad van het tijdschrift Akvárium. Met zijn teksten en foto’s heeft hij bijgedragen aan boeken over het houden van garnalen in Tsjechië en Frankrijk. Dankzij zijn praktische kweekervaring en contacten met taxonomen in andere landen identificeert hij vaak minder bekende garnalen die deel uitmaken van importen naar Europa.

De laatste jaren heeft hij zich ook intensief beziggehouden met de zeewateraquariumhobby. Samen met zijn vrouw beheert hij een klein kweekbedrijf voor zoetwatergarnalen en andere kleine waterdieren. Hij is bestuurslid van de Brno Aquaclub en stichtend lid van Sulawesi Keepers.


Surya Gentha Akmal, M.Sc. (*1990)

Gentha is een van de jonge onderzoekers op de gebieden van invasieve uitheemse zoetwatersoorten en kust- en visserijbeheer, die betrokken is geweest bij verschillende activiteiten in verband met het nationale beleid inzake visserijbeheer en -bestuur in Indonesië. Hij heeft ook bijgedragen aan de verbetering en ontwikkeling van verschillende beleidsmaatregelen met betrekking tot duurzame visserij in Indonesië. Gentha is geïnteresseerd in en gefocust op invasieve uitheemse zoetwatersoorten en hun impact op inheemse biota in Indonesië, visserijbiologie, beheer van kust- en mariene hulpbronnen en rampenbeheer.

Gentha behaalde zijn doctoraat in toegepaste zoölogie aan het departement Zoölogie en Visserij, faculteit Agrobiologie, Voedsel en Natuurlijke Hulpbronnen van de Tsjechische Universiteit voor Levenswetenschappen Praag, Tsjechische Republiek. Samen met zijn promotor, Jiří Patoka, heeft hij verschillende wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde tijdschriften op zijn naam staan. In Indonesië is hij ook actief met het schrijven van verschillende boeken met zijn collega's, waaronder het boek over visserijbiologie en -beheer, praktijkgids visserijbiologie, Lesser Sunda en Bismarck Solomon Seascape, en Collection of Indonesian Student Ideas around the World (Series 11: Maritime). Hij levert ook bijdragen in de opiniecolumns van verschillende kranten in Indonesië.

Gentha werkt momenteel als secretaris van het Indonesische Centrum voor Onderzoek naar Bio-invasies. Gentha vindt zijn activiteiten erg leuk, omdat het van kinds af aan zijn droom is geweest om wetenschapper te worden. Hij is als research fellow verbonden aan het Center for Coastal and Marine Resources Studies, IPB University, en is ook lid van de Indonesian Crayfish Research Group, en Sulawesi Keepers.


Muhammad Iqram (*1994)

Iqram is een aankomend promovendus aan het Museum für Naturkunde Berlin. Hij zal zich richten op het onderzoeken van de zoetwaterbiodiversiteit, met name atyide garnalen en slakken, in verschillende soorten zoetwaterlichamen, waaronder ondergrondse ecosystemen, ver stroomopwaartse en oude meren. Naast zijn interesse in het documenteren van de diversiteit van zoetwater macro-invertebraten, is het gebruik van eDNA metabarcoding om inheemse en endemische soorten te monitoren een van de benaderingen in zijn onderzoek. Dat hij geboren en getogen is op het eiland Sulawesi heeft Iqrams interesse behoorlijk beïnvloed om te beginnen de unieke zoetwaterbiodiversiteit van Sulawesi te onderzoeken en te behouden te midden van verschillende lopende bedreigingen. Hij heeft een kleine gemeenschap opgezet waarbij studenten van de afdeling Biologie van de Hasanuddin Universiteit betrokken zijn en moedigt hen aan om actief onderzoek te doen naar de zoetwaterbiodiversiteit.


U

Ons gewaardeerde teamlid.

Onze Experts​

Hans-Georg Evers (*1964)

Hans woont in Hamburg, Duitsland en is aquariaan in hart en nieren sinds zijn prille jeugd. Zijn voornaamste interesses zijn meervallen, voornamelijk Corydoradinae en Loricariidae, gevolgd door tetra’s, regenboogvissen en alle andere zoetwatervissen en garnalen die je maar kunt bedenken. Hij is een drukbezet reiziger, spreekt verschillende talen en heeft wereldwijd vele tropische landen bezocht, voornamelijk Zuid-Amerika en Azië.

Hij heeft 13 boeken en honderden artikelen gepubliceerd en is co-auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties. Het Sulawesi rijstvisje Oryzias eversi en de Zuid-Amerikaanse meerval Corydoras eversi zijn naar hem vernoemd. Van 2005 tot 2018 was hij hoofdredacteur van het internationale aquariumtijdschrift AMAZONAS en bouwde hij een wereldwijd netwerk op in de siervishandel.

Hans reisde meerdere malen naar Sulawesi, zijn “droomeiland”. Op diverse reizen kon hij kennis maken met de meeste inheemse vis- en ongewervelde soorten van Sulawesi, waarvan sommige later wetenschappelijk beschreven zijn aan de hand van zijn verzamelde materiaal (Oryzias eversi, O. wolasi, Nomorhamphus rex, Mugilogobius hitam en anderen).


Werner Klotz (*1969)

Aquariaan en onafhankelijk onderzoeker in taxonomie en ecologie van schaaldieren. Werknemer aan de Medische Universiteit van Innsbruck. Onderzoek in de taxonomie van garnalen sinds 2002 met speciale aandacht voor zoetwater Atyidae soorten uit China en Sulawesi, Indonesië. Sinds 2011 lid van het IUCN-team voor de beoordeling van zoetwater Caridea garnalen. Samenwerkingen met de Humboldt Universiteit Berlijn (Museum für Naturkunde) 2007 tot heden, de Griffith University Brisbane 2009-2010, het Natuurlijke Historie Museum Parijs 2010 tot 2013, het Nationaal Museum voor Mariene Biologie & Aquarium, Pingtung, Taiwan (2013).

Werner heeft speciale interesse in zoetwatergarnalen habitats onderzoeken om de voorwaarden te bepalen voor garnalen gehouden in de aquariumhobby. Onderzoeksreizen naar Panama (2006), Hong Kong en China (2009, 2010, 2011, 2012), Spanje (2012), Griekenland (2016, 2018), Singapore (2011), Taiwan (2013), Japan (2016), Sri Lanka (2017) en Sulawesi (2017, 2019).

Momenteel ligt Werner’s focus op de taxonomie en biogeografie van zoetwater Atyidae soorten in riviern en het Malili-systeem op het eiland Sulawesi, alsook op een revisie van twee grote groepen soorten van het genus Caridina uit Zuidoost-Azië en Noord-India.


Dr. Thomas von Rintelen (* 1970)

Thomas is zoöloog en evolutiebioloog aan het Museum für Naturkunde Berlin, waar hij wetenschappelijk hoofd is van de weekdierencollectie. Zijn onderzoeksinteresses variëren van de taxonomie en systematiek van zoetwaterslakken en -garnalen tot de genomica van soortvorming.

Zijn favoriete speelterrein is Zuidoost-Azië, waar Thomas zijn wetenschappelijke carrière in 1998 begon met het bestuderen van de soortengroepen van Pachychilidae slakken in de oude meren van Sulawesi, en hij is daar nog steeds mee bezig. In de loop der jaren breidde hij zijn werkterrein uit tot buiten de oude meren en voegde projecten toe over de fylo- en biogeografie van Sulawesi en de hele Indo-Australische Archipel in verschillende taxa van zoetwaterongewervelden met af en toe wat zijsporen zoals paradijsvogels.

De laatste jaren maakt Thomas zich steeds meer zorgen over de schokkende veranderingen in de natuurlijke habitats in de regio, het meest opvallend in sommige van de oude meren van Sulawesi. Hij wil bijdragen aan het behoud van hun unieke fauna door onderzoeksresultaten beschikbaar te stellen voor natuurbehoud, bijvoorbeeld door recente (2020) IUCN beoordelingen voor alle endemische soorten weekdieren van de Malili-meren.


PD Dr. Fabian Herder (*1975)

Fabian heeft een grote interesse in de diversiteit, evolutie en ecologie van vissen. Hij hield al van jongs af aan vissen – in een omvang die de tolerantie van zijn ouders duidelijk op de proef stelde – en volgde zijn passie voor organismen door biologie te gaan studeren. Als conservator bij het Museum Koenig in Bonn, Duitsland (LIB), is hij verantwoordelijk voor de referentiecollectie van vissen en voert hij met zijn groep veld- en collectieonderzoek uit.

Hij en zijn team zijn sinds 2002 actief op Sulawesi en richten zich op de evolutionaire achtergrond van vissoorten die endemisch zijn voor de oude meren van het eiland. Meer recentelijk is dit aangevuld met werk aan de fascinerende diversiteit van vissen die in Sulawesi’s stroom-ecosystemen leven. Al deze activiteiten zijn gebaseerd op nauwe samenwerking met Indonesische partners en studenten worden er zoveel mogelijk bij betrokken.

Fabians oude passie voor het bestuderen van vissen vanuit het perspectief van een aquariaan was ook zijn motivatie voor het plannen en samenstellen van de permanente tentoonstelling “Water – leven in stroming" van Museum Koenig, een setting waarin het leven in beken van tropische en gematigde ecosystemen aan het publiek wordt gepresenteerd, in ongeveer 16.000 liter stromend water – inclusief vissen van Sulawesi natuurlijk…


Jan Möhring (*1994)

Promovendus aan het Zoölogisch Onderzoeksmuseum Alexander Koenig in Bonn, Duitsland, die zich vooral bezighoudt met rijstvissen uit Sulawesi, in het bijzonder uit het Poso-meer, dat een hotspot van rijstvissendiversiteit is. In het algemeen heeft hij grote belangstelling voor de evolutie, ecologie en taxonomie van vissen ten oosten van de Wallace Lijn, in het bijzonder Sulawesi, en werkt hij ook aan nevenprojecten gericht op andere groepen vissen van het eiland, b.v. levendbarende halfsnavelbekken. Na zijn masterscriptie heeft hij drie maanden veldonderzoek verricht op Sulawesi, waarvan twee maanden bij het Poso-meer, om de lokale inheemse en geïntroduceerde visfauna te bestuderen.

Omdat hij van jongs af aan aquariaan is, erkent hij ook de voordelen die het enthousiasme van de hobbyisten kan opleveren voor instandhoudingspogingen. Volgens hem kunnen zowel in situ als ex situ programma’s aanzienlijk worden bevorderd door aquarianen erbij te betrekken die bereid zijn te helpen bij het kweken van bedreigde soorten of die waardevolle informatie willen verstrekken over hun ecologie, habitat of bedreigingen.


Andreas Wagnitz (*1970)

Al op de leeftijd van 10 jaar begon zijn passie voor waterbewoners. Hij is aquariaan, hobby-dierenfotograaf en auteur van aquaristische vakartikelen. Zijn aquaristische focus ligt in Azië en Oceanië, in het bijzonder grondels, regenboogvissen, zonnestraalvissen, rijstvissen, halfsnavelbekken en schuttersvissen liggen hem na aan het hart. Hij houdt lezingen over het verzorgen, kweken en fourageren van zijn lievelingsvissen en inspireert door mooie foto’s die met veel passie worden gemaakt.

Hij ondernam meerdere expedities naar Indonesië, heeft veel van zijn dieren in Sulawesi en Papoea zelf gevangen en verzorgt ze in zijn installatie. Vissen uit Sulawesi worden gekweekt en aan dierentuinen, musea of aquarianen verder verspreid (bijvoorbeeld Oryzias asinua, Oryzias nigrimas, Nomorhamphus spec. “Lembo”, Nomorhamphus sagittarius en vele andere).


José María Requena (*1989)

Anesthetist van beroep, maar echt verliefd op de aquariumhobby. Hij begon in 2013 met het houden van garnalen. Van 2013 tot 2017 was hij uitgever van Crustanews, een gratis garnalenmagazine in het Spaans, dat probeerde de grondbeginselen van de hobby bij te brengen. Uitzonderlijke mensen werkten eraan mee en het was een ongelooflijke ervaring. José houdt vooral van het schrijven van artikelen en het ontwerpen/tekenen van trainingsmaterialen. Hij was jurylid van de internationale wedstrijden in Parijs (2017) en Dortmund (2018, 2019).

In 2019 publiceerde hij samen met Werner Klotz en Neli Martín het boek “Shrimp, aquarium jewels” in het Engels, ook verkrijgbaar in het Spaans als “Gambas, joyas de acuario” en in het Duits als “Garnelen im Aquarium”. De meeste garnalensoorten die beschikbaar zijn of zijn geweest voor aquarianen worden in het boek beschreven; het doel is te leren hoe ze gehouden en gekweekt kunnen worden en enkele basisbegrippen over hoe ze te identificeren met eenvoudige taxonomische tips.

José heeft zich geconcentreerd op Neocaridina, Caridina en Paracaridina, voornamelijk wilde populaties. Op dit moment is hij ook geïnteresseerd in Macrobrachium en andere soorten van de Palaemonidae, omdat hij is gefascineerd door hun sociaal gedrag. Hij houdt ook enkele selectief gekweekte soorten – sommige kleuren en patronen zijn onweerstaanbaar. Hij heeft ook veel ervaring met Sulawesi-garnalen, waarbij hij jarenlang soorten uit de Poso- en Matano-meren heeft gekweekt, iets wat José opnieuw wil opstarten met nieuwe bakken.

Fotografen

Wij zijn de medewerkers die hun foto’s voor ons project ter beschikking stelden zeer erkentelijk:

Aspar, Hans Evers, Werner Klotz, Markéta Rejlková, Demin Wong van Madshrimp

Andere mensen die ons helpen …

… en onze dank verdienen:

Adyah Ningtyas van Prigen Conservation Breeding Ark voor het proeflezen

Ulli Bauer, professioneel vertaler, voor gratis Duitse vertalingen

Eric van de Meerakker voor het vrijwillig vertalen van onze website in het Nederlands

Diana Lindenblatt – El Khalfi voor uitstekende hulp bij proeflezen

DOE MEE

We hebben U hulp nodig.

Wij zijn transparant

Sulawesi Keepers z. s. is een non-profit organisatie geregistreerd in de Tsjechische Republiek onder nummer 11744065. Onze fondsen kunnen uitsluitend worden gebruikt voor het verwezenlijken van het doel van de organisatie, dat bij de rechtbank is geregistreerd:

Het beschermen van de natuur en de inheemse aquatische fauna van Indonesië en bijdragen aan hun kennis.

Onze bankrekening is transparant en hier toegankelijk:

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2202041053