AKWB annual meeting

© Oliver Mengedoht / Dähne Verlag

Ve dnech 8.-9. října 2022 se konalo v městečku Lehrte poblíž Hannoveru v Německu tradiční setkání akvaristů zaměřených na chov sladkovodních bezobratlých. Pořádala ho pracovní skupina nesoucí název Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern e.V. (AKWB), která je naším partnerem. Plénum tvořilo několik desítek účastníků v čele se Steffenem Kuhnem a program se skládal ze série přednášek zaměřených na praktické aspekty chovu i na cestovatelské zážitky a dokumentaci divokých živočichů v jejich pohříchu často rychle mizejícím přirozeném prostředí.

AKWB annual meeting
© Oliver Mengedoht / Dähne Verlag

Za Sulawesi Keepers vystoupil Jiří Patoka, který prezentoval nedávnou expedici k jezerům Poso, Towuti, Matano a Mahalona, již během září vedla na Sulawesi Markéta Rejlková. Současný stav v akvaristice velice populárních krevet, krabů, plžů a ryb z těchto jezer vzbudil zájem posluchačů. Především negativní dopady zavlečení invazních druhů ryb a rapidní úbytek původní bioty jsou alarmující. Doufáme, že tato osvěta a aktuální informace pomohou ozřejmit potřebu ochranářských aktivit. Následná diskuze se vedla v přátelském duchu a o aktivity Sulawesi Keepers mimo jiné projevil zájem německý odborně popularizační časopis caridina zastoupený Oliverem Mengedohtem.

AKWB annual meeting
© Oliver Mengedoht / Dähne Verlag

V neposlední řadě je třeba poznamenat, že večer proběhla tombola a její výtěžek byl věnován na podporu aktivit Sulawesi Keepers. Rovných 1 000 EUR! Tímto velice děkujeme a slibujeme, že získané finance využijeme smysluplně a výsledky zveřejníme k všeobecnému použití.

Bylo to milé a přátelské setkání. Pokud budeme pozvání i příště, rádi přijedeme znovu!

Jiří Patoka