Náš web se rozrůstá a naše aktivity také. Není proto jednoduché shrnout to podstatné o Sulawesi Keepers do několika odstavců. Ale snad se nám to podařilo v letáku, který ukazuje naše čtyři pilíře:

  • akvaristy
  • vědce
  • ochranářské organizace
  • místní komunity

V centru pozornosti jsou samozřejmě čtyři skupiny zvířat, které milujeme a které chceme chránit v jejich přirozeném prostředí i v akváriích:

  • ryby
  • krevety
  • plži
  • krabi

Obracíte se na nás dotazy, jak nám můžete pomoci – tak třeba právě šířením tohoto letáku:

Děkujeme!

Markéta Rejlková