Poté, co se do nádrží v zázemí Zoo Ostrava nastěhovaly začátkem března 2022 první druhy bezobratlých živočichů ze Sulawesi, mohli jsme sledovat obvyklý scénář: krevety se často schovávají pod kameny. Caridina dennerli je snadno rozpoznatelná podle jejích „tančících bílých ponožek“. Caridina caerulea (také známá pod obchodním názvem "Blue Leg Poso") je mnohem méně plachá a rychle začala využívat celou nádrž k hledání potravy.

Caridina caerulea
Caridina caerulea.

Zaznamenali jsme časté svleky v obou krevetích akváriích a bohužel i dvě ztráty u Caridina caerulea, zjevně související právě se svlékáním. Ani jedna Caridina dennerli neuhynula, nebo jsme alespoň žádnou nenašli – je to plachý druh, ale v nádrži se zdá být docela spokojený.

Caridina dennerli se schovává pod kameny.

Asi po měsíci jsme zaznamenali první samičku Caridina caerulea, která nosila oplozená vajíčka; další se přidala vzápětí. Tyto krevetky nosí svá vajíčka téměř tři týdny a je dost těžké zahlédnout drobné krevetky potom, co se vylíhnou. V akváriu máme mnoho úkrytů, takže trvalo několik dalších týdnů, než jsme mohli skutečně potvrdit úspěšný odchov. Najednou jsou všude malé krevetky :-). Mezitím byla spatřena první nosící Caridina dennerli.

Caridina caerulea, dvě mláďata ve věku několika týdnů (cca 5 mm dlouhá). Než krevetky dosáhly této velikosti, byly v nádrži prakticky neviditelné.

Naše nádrže jsou udržovány při teplotě 28-29 ºC s pH 8,5. Ze začátku jsme krmili střídmě kvůli bohatému biofilmu a nízkému počtu krevet, později jsme ale přidali další plže a začali krmit důsledněji. Ale více o plžích (a krmení) později!

Markéta Rejlková