Webinář „Exploring Freshwater Biodiversity“ (Objevování sladkovodní biodiverzity) se konal ve spolupráci s Katedrou biologie Fakulty matematiky a přírodních věd (FMIPA), Hasanuddin University (UNHAS), Makassar, Sulawesi a Sulawesi Keepers ve dnech 21.–22. listopadu 2022 prostřednictvím online zoom setkání a zúčastnilo se ho více než 100 lidí z různých složek společnosti včetně výzkumníků, akademiků, praktiků, profesionálů, studentů a aktivistů nevládních organizací.

V úvodním slovu vedoucí katedry biologie FMIPA, UNHAS, Dr. Magdalena Ritaay, M.Sc. zdůraznila, že tato událost je impulsem pro nás všechny, protože sladkovodní biodiverzita Sulawesi je naší odpovědností. Zvyšování povědomí je zásadní a spolupráce s různými partnery je vynikajícím krokem k pochopení důležitosti zachování biologické rozmanitosti. Magdalena také zmínila, že Sulawesi je součástí regionu Wallacea, který má vysokou a jedinečnou biologickou rozmanitost. Bohužel na Sulawesi nevzniklo mnoho vědeckých publikací souvisejících s biodiverzitou, takže webinář může být prvním krokem k udržitelné mezinárodní spolupráci v budoucnosti a může být přínosem pro biodiverzitu Sulawesi.

Vedoucí Sulawesi Keepers, Markéta Rejlková, zahájila toto setkání s nadějí, že to, co Sulawesi Keepers dělají pro ochranu biodiverzity na Sulawesi, může být přínosné a otevřít spolupráci s místními institucemi. „Považujeme za důležité prohloubit vztah s místními lidmi a institucemi a lépe se navzájem poznat. Budeme pokračovat ve spolupráci s našimi partnery v Indonésii. Dohodli jsme se na oblastech, kde se naše zájmy jasně protínají,“ řekla Markéta.

Webinář se Sulawesi Keepers

Webinář byl rozdělen do dvou částí v samostatných dnech, každá zahrnovala prezentace a následnou diskusi.

Prezentace Jiřího Patoky (Sulawesi Keepers & Česká zemědělská univerzita) vyzdvihla spolupráci, která v minulosti proběhla s několika kolegy z Indonésie a přinesla velmi přínosné výstupy. Jiří hovořil mim jiné o invazním rakovi Cherax quadricarinatus, který by mohl představovat významné riziko pro původní sladkovodní biotu na Sulawesi, pokud nebude doprovázen patřičným povědomím veřejnosti. I když je tento druh chovateli a obchodníky považován za hodnotný, není pochyb o tom, že jde o vetřelce s vysokým invazním potenciálem schopného způsobit homogenizaci biodiverzity, přinejmenším v lokálním měřítku. Z tohoto důvodu není akvakultura na Sulawesi a zavádění druhu do zdejších vod žádoucí. „V tuto chvíli důrazně vyzýváme místní farmáře a další zúčastněné strany, aby zastavili zavádění tohoto druhu do nových oblastí Sulawesi. Mějte smysl pro zodpovědnost a nepřispívejte k ničení svých nádherných endemických zvířat a divoké přírody vůbec!“, řekl Jiří.

Prezentace Jiřího Patoky

Surya Gentha Akmal (Sulawesi Keepers & Česká zemědělská univerzita), druhý řečník, vysvětlil citací terminologie National Geographic, že Sulawesi je jako přírodní laboratoř, kde se nachází několik faun, které hybridizovaly nebo se u nich vyvinuly nové biologické charakteristiky. Gentha dále řekl, že neexistuje žádný ostrov tak jedinečný jako Sulawesi. Kromě zvláštního tvaru má tento ostrov endemickou flóru a faunu, kterou nelze nalézt nikde jinde na světě. Vědci tvrdí, že výjimečnost je způsobena promícháním dvou biot, asijské ze západu a australské z východu. Některé výzkumy navíc tvrdí, že jedenáctý největší ostrov světa je hybridní zónou s nejrychlejší evoluční rychlostí. Na druhou stranu Gentha zdůraznil, že věda má jasno: naše šance na zastavení a zvrácení ztráty biologické rozmanitosti se každou minutou zmenšují. Dopady spojené s degradací přírody jsou stále zřetelnější ve všech oblastech – od pandemií po vymírání druhů a klesající ekosystémové služby – a očekává se, že se zhorší, pokud budeme pokračovat ve svém životě beze změn.

Prezentace Suryy Genthy Akmala

Druhý den vystoupila Markéta Rejlková ze Zoo Ostrava, vedoucí Sulawesi Keepers, která ukázala alespoň zlomek druhové bohatosti a poté se zaměřila na výsledky nedávné expedice svého týmu na Sulawesi. Markéta popisuje Sulawesi jako šnečí ráj a jedinečné místo na Zemi – bohužel se nad ním nevyhnutelně zatahují mračna. „Viděla jsem flowerhorny v akci a bylo mi z toho smutno. Ale stále věřím, že s tím můžeme něco udělat. Minimálně naučit se úspěšně a dlouhodobě chovat ohrožené druhy – a znát jejich přirozené prostředí je k tomu nenahraditelným základem. Vzájemná spolupráce a výměna znalostí a zkušeností je způsob, jak Sulawesi Keepers bojují s vymíráním druhů,“ řekla Markéta.

Prezentace Markéty Rejlkové

Muhammad Iqram, výzkumník v Zoologické laboratoři, Katedra biologie, FMIPA, UNHAS, který byl moderátorem, řekl, že je zapotřebí networkingu (vytváření sítí kontaktů) a spolupráce, aby se studenti a široká veřejnost mohli učit od mnoha odborníků z celého světa, kteří dříve zkoumali sladkovodní biodiverzitu v jejich vlasti, na Sulawesi. "Opravdu oceňujeme Sulawesi Keepers za to, že si našli čas na diskusi se studenty, výzkumníky, lektory, praktiky a širokou veřejností ze Sulawesi a Indonésie obecně," uzavřel Iqram.

Co bude dál?

Už pilně pracujeme na plánech společných projektů se studenty z UNHAS.

Kdo jiný by mohl lépe zkoumat a chránit sladkovodní faunu Sulawesi?

Můžete se těšit na další zprávy!

Surya Gentha Akmal