Po více než třiceti letech akvaristiky a chovatelských zkušeností, které začaly v útlém věku 12 let s terčovci a brzy pokračovaly s krevetami Neocaridina, jsme se s manželkou před několika lety vzdali chovu nových forem a barev. Od roku 2016 obdivujeme krásy, které nám příroda nabízí, a už chováme pouze divoké krevety.

Samozřejmě nebylo možné obejít tu krásku: Caridina dennerli. Ale i přes naše dlouholeté zkušenosti jsme prvními dvěma pokusy tvrdě narazili. Ještě jsme o těchto zvířatech a podmínkách jejich chovu věděli příliš málo. Od roku 2018 se nám konečně podařilo hodně číst a naučit se „kardinálky“ chovat. Od té doby se postupně přidávaly další druhy krevet ze Sulawesi. Nakonec jsme se před třemi lety specializovali pouze na sulaweské krevety.

Indonésie a nespočet jejích ostrovů nás fascinují minimálně tak dlouho, jako trvá naše akvaristická zkušenost.

Naše akvária

Přestavba nádrží na Malili a Poso nějakou dobu trvala. V současné době máme pět samostatných sulaweských akvárií, každé o objemu 84 litrů (70 x 40 x 30 cm). Tato velikost nádrže se zdá být ideální z hlediska objemu vody a plochy dna. Kolísání parametrů vody a zřejmě i zárodky nežádoucích organismů se nám daří udržovat na nízké úrovni.

Všechny nádrže jsou nastaveny úplně stejně.

Každá z nich je filtrována HMF rohovým filtrem. O vzduchování a filtraci se stará motorek Eheim 400 Air a zajišťuje průtok cca 300 l/h. Je tím zajištěn dobrý pohyb relativně velké vodní hladiny. To napomáhá také udržet stabilní hodnotu pH 8,2.

Do volného prostoru rohových filtrů za biomolitany je instalováno 11-wattové UV-C světlo, které se zapíná dvakrát denně na jednu hodinu. S tímhle světlem je potřeba zacházet opatrně, bohužel se nám s ním již podařilo zabít krevety :-(. Ani paprsek nesmí opustit filtr a dostat se do akvária.

Ohřívač o výkonu 75 W udržuje teplotu 29 °C.

U světel pracujeme s vlastním designem LED s 15 watty, 6400 Kelviny, 2400 lumeny (160 lm/W) s LED diodami Samsung.

Kromě toho jsou v každé nádrži dva Söchting Mini Oxydátory. Ty jsou po týdnu při 29 °C prázdné. Doplňujeme je s týdenní výměnou vody.

Experimentální akvárium s denním světlem

Dvě naše akvária jsou malou výjimkou. Jsou to nádrže s denním světlem. To znamená žádné umělé osvětlení, jen denní světlo. Popis procesů a chování zvířat v těchto nádržích by překračoval rámec tohoto článku. Rádi na toto téma napíšeme další příspěvek.

Hardscape

Akvária udržujeme co nejjednodušší. Nepoužíváme substrát ani dřevo, abychom snížili mikrobiální zátěž a zabránili zdrojům hniloby. Abychom nabídli hodně úkrytů, skládáme na sebe více děravých kamenů nebo břidlicových desek.

Zkoušeli jsme různé kameny. I když děravé vápencové kameny obsahují vápník, nemění to hodnoty vody. Při hodnotách pH kolem 8,2 se vápenec nerozpouští. Dělo by se to pouze při hodnotách pH v kyselém spektru.

Bílá barva kamenů však odráží tolik světla, že navzdory UV záření a peroxidu vodíku podporuje neustále rostoucí koberec řas. To je také základ potravy pro krevety.

Krmení

Krmíme velmi pestře. Kromě řas a biofilmu na kamenech krmíme krevety každé dva dny ve stejném pořadí organickým rostlinným práškem (červená řepa, okurka, špenát), spirulinovým práškem, vločkami Sera Vipan.

Svlečky krevet necháváme při čištění v nádrži.

U různých populací upravujeme množství potravy, ale ne dobu krmení. Kromě krevetek „Blue Leg“ (Caridina caerulea) jsou všechny ostatní druhy, které chováme (C. trimaculata, C. dennerli, C. striata, C. marlenae), noční. Při ranním krmení jsme zjistili, že krmivo zůstává nedotčené až do večera. Zmizelo až druhý den ráno. Abychom zkrátili dobu, kdy krmení leží v akváriu, krmíme pouze večer těsně před zhasnutím světel.

Výměny vody

Týdně měníme minimálně 20-30 % vody.

K rozpuštění minerální soli SaltyShrimp 8.5 Sulawesi Mineral jsme zvolili metodu zahřívání. Připravíme si jakýsi vývar, pomocí kterého vodu mineralizujeme. Zhruba každé dva měsíce ohřejeme pár litrů vody z reverzní osmózy na cca 80 °C. Poté horkou vodu na sporáku silně osolíme. Za působení tepla a častého míchání necháme dvě hodiny louhovat. Nakonec nálev vypadá jako mléko a má vodivost kolem 6000 μS/cm (3000 ppm).

Vždy máme připraveno 50 % osmotické vody potřebné pro výměnu, abychom mohli v případě nouze rychle jednat. Od pátečního poledne se tak jako tak bude vyrábět 100 %. V sobotu ráno pak smícháme 50 % osmotické vody z minulého týdne a 50 % čerstvé osmotické vody. Zbytek čerstvé vody je ponechán na příští týden.

Nyní osolíme osmotickou vodu pomocí našeho vývaru na vodivost 100–120 μS/cm (50–60 ppm). Poté ji necháme zahřát na teplotu 29°C a zavěsíme do ní UV-C světlo pro dezinfekci.

Zatímco nachystaná voda nyní "zraje", vyčistíme všechna boční skla. Každý týden kompletně vyprázdníme dvě nádrže. Takže kameny ven. Pak všude odkalíme, jak nejlépe to jde, aniž bychom odsáli krevety. Detrit odsajeme i z filtrů. A pak naplníme všechny oxydátory. Akvária se pak znovu vyčistí.

Když vodní směs dosáhne své teploty, vodivost se vyrovná na cca 160 μS/cm (80 ppm) v důsledku následného rozpuštění soli a zahřívání. Nyní je voda dolita do akvária. Filtry, UV lampa a ohřívače zůstaly během čištění zapnuté.

Lehce mléčný zákal je druhý den úplně pryč. Na konci týdne pak máme vodivost mezi 200 a 250 μS/cm (100–125 ppm) díky dodatečnému vytvrzování a odpařování. Tímto způsobem dochází pouze k velmi malým a pomalým výkyvům vodivosti, které zjevně nepředstavují pro krevety problém, od 160 do 250 μS/cm (80 až 125 ppm).

Odkalování

Při čištění akvárií se stává, že jsou nově narozené krevety často menší než exkrementy dospělých zvířat. Při odsávání detritu nám na ochranu mladých krevetek nevyhovuje žádná jemná síťka. V průběhu let jsme vyvinuli důmyslný, ale velmi jednoduchý systém, který znesnadňuje nasání malých krevetek.

Používáme k tomu následující High-Tech zařízení 😉

  • kyblík (10 litrů)
  • hadici (16/22mm)
  • láhev na pití s uříznutým dnem
  • gravitaci, malý rozdíl výšky

Hadička přesně pasuje na otvor ve víčku seříznuté láhve, kterou používáme jako odkalovací zvon. Vnitřní průměr hadičky je redukován z 16mm na 4mm skrz pitný otvor. To zpomaluje tok. Díky širokému tvaru láhve se kal víří ve zvonu asi 15 sekund, takže odtéká velmi pomalu.

Vodu měníme vždy ve dvojici. Odkalovačem se pomalu a naplocho pohybuji po skle (nepoužíváme žádný substrát) a sleduji obsah zvonu. Malé i velké krevetky mají dost času na to, aby z láhve utekly. Moje žena drží hadici a vědro. Přitom sedí, takže výškový rozdíl mezi akváriem a kbelíkem je perfektní. Tím se nevytvoří silné sání, ale postačí k odsátí případného kalu. Pokud krevetku přece jen chytíme, můžete ji ve zvonu dlouho a jasně vidět. Moje žena pak vytáhne hadici nahoru, takže voda uvnitř vyteče zpět a jemně spláchne krevetu zpátky do nádrže. Takto nemusíme krevety vyndávat z kýble síťkou a žádná kreveta se nikdy neocitne mimo vodu.

No jo, je to drahé, časově náročné a naše soboty prostě patří našim sulaweským krevetám.

Podmínky chovu

Jsme si vědomi toho, že skutečně druhově vhodné podmínky pro zvířata jsou dostupné pouze v jejich přirozeném prostředí. Přesto se snažíme, aby naše krevety ze Sulawesi byly chovány co nejblíže přírodě a zdravé.

Stále se spoléháme na spoustu akvaristické manuální práce.

Alex Winterhalder a rodina