Institut Mosintuwu, náš partner z jezera Poso, se aktivně pustil do práce při propagaci místní biodiverzity. Při příležitosti vesnického festivalu v Peura 7.-8. června si mohli dětští i dospělí účastníci prohlédnout mnoho zástupců jezerní fauny. Festival je událostí, na které se setkávají stařešinové / tradiční vůdci 42 okolních vesnic.

Ve dvou akváriích, několika menších nádržkách a také v podobě muzejních vzorků mohli lidé bydlící na břehu jezera vidět zblízka několik zástupců ryb (Nomorhamphus celebensis, Mugilogobius sarasinorum a 5 druhů medak) a také 11 druhů krevet, dva druhy krabů a mnoho různých plžů. Asi 100 lidí projevilo velký zájem.

Jak říká Eko (Kurniawan P. Bandjolu) z Institutu Mosintuwu, zajímavé bylo s návštěvníky festivalu mluvit. Znali jen 3 z 5 druhů medak a dokonce jen dva druhy krevet. Moc je ale tito vodní tvorové zajímali a měli spoustu otázek. Učitelé z vesnice by rádi o tomto tématu mluvili ve školách a uvítali by, kdybychom jim poskytli výukové materiály.

A víte co? Už na tom samozřejmě s Institutem Mosintuwu pracujeme! Můžete se zapojit poskytnutím svých fotek, ilustrací, informacemi… viz výzva zde.

Další podobné aktivity a také přímo návštěvy škol už jsou naplánované na příští měsíce.

Markéta Rejlková