Snažíme se chránit sladkovodní faunu Sulawesi spolu s akvaristy, vědci a různými ochranářskými organizacemi. A proto jsme navázali další spolupráci! Naším novým partnerem je Shoal, program Synchronicity Earth (se sídlem ve Spojeném království) a Re:wild (se sídlem v USA). Byl založen v roce 2019, aby nasměroval tolik potřebnou pozornost k ochraně sladkovodních druhů. Jeho posláním je zastavit vymírání a obnovit populace nejohroženějších sladkovodních druhů po celém světě.

Dosavadní aktivity organizace Shoal na Sulawesi se soustředily na jezero Mahalona. Partner společnosti Shoal Yayasan Bumi Sawerigading v úzké spolupráci s místními rybáři dohlížel na odstranění více než 20 000 invazních ryb pomocí selektivních rybolovných technik. S úbytkem invazních druhů výrazně vzrostly populace endemických druhů.

Během nadcházejících měsíců bude Shoal pokračovat ve spolupráci s Yayasan Bumi Sawerigading a partnerem Progres, nevládní organizací na ochranu přírody se sídlem na Sulawesi, v práci na obnově populací ohrožených a endemických ryb a bezobratlých v jezerech Mahalona, Matano a Poso. Tato tři jezera patřící mezi celosvětově nejdůležitější pro ochranu ryb. Kromě toho, jakmile budou získány potřebné finanční prostředky, Progres povede práce na hledání medaky kachnozobé v jezeře Poso, jednoho z Top 10 druhů v programu Shoal Search for the Lost Fishes (Hledání ztracených ryb).

Medaka kachnozobá (Adrianichthys kruyti ) z jezera Poso byla naposledy spatřená v roce 1983.
© Chrysteena Garcia

Markéta Rejlková