Sulawesi Keepers mají nového člena – a vůbec prvního, který pochází přímo ze Sulawesi! Jméno Muhammad Iqram jste už mohli zaznamenat, když jsme informovali o webináři, který jsme uspořádali společně s Hasanuddin University na konci loňského roku. Iqram byl tehdy moderátorem a naším prostředníkem mezi Sulawesi Keepers a univerzitou. V následujících měsících se naše spolupráce prohloubila natolik, že jsme považovali za důležité, aby byl Iqram jedním z nás.

Iqram je nastupujícím doktorandem v Museum für Naturkunde Berlin. Věnuje se zkoumání sladkovodní biodiverzity, zejména krevet čeledi Atyidae a plžů, v různých typech sladkovodních vod včetně podzemních ekosystémů, vzdálených horských toků a starověkých jezer. Kromě jeho zájmu o dokumentaci sladkovodní rozmanitosti makrobezobratlých rád využívá pro sledování původních a endemických druhů analýzu eDNA. Fakt, že se narodil a vyrostl na Sulawesi, do značné míry ovlivnil Iqramův zájem o zkoumání a ochranu jedinečné sladkovodní biologické rozmanitosti tohoto ostrova uprostřed různých pokračujících hrozeb. Inicioval malou komunitu, která spojuje studenty z katedry biologie Hasanuddin University a podněcuje je, aby aktivně prováděli výzkum sladkovodní biodiverzity.

Iqram podniká výpravy k jezeru Matano, kde sbírá důležité informace. Ti z vás, kteří odebírají naše novinky, už mohli několik jeho fotek vidět. Objevy a poznatky z cest k jezerům budeme zveřejňovat i tady na webu, aby se dostali ke všem, kdo se o Sulawesi zajímají.

Markéta Rejlková