V roce 2022 jsme zveřejnili skvělý článek od Thomase von Rintelena, který představoval pestrou paletu plžů obývajících sulaweská jezera i řeky. Thomas v něm zmínil také řadu druhů, které teprve čekají na popis. Článek rozhodně doporučuji k přečtení.

Já jako velký fanoušek šneků jsem si obzvlášť oblíbila jezero Poso, protože tam je mnoho zajímavých a zvláštních druhů – a nijak mi nepomáhá fakt, že mnoho z nich není zatím popsaných a jsou si tak moc podobné! Protože v rámci naší spolupráce s Institut Mosintuwu vytváříme výukové materiály o biodiverzitě jezera Poso, donutilo mě to udělat si trochu pořádek ve fotografiích a všechny ty známé i neznámé plže roztřídit.

V tomto příspěvku představím endemické druhy, s kterými se můžete v jezeře Poso (a nikde jinde na světě) setkat. Věřím, že vám to poslouží jako lákadlo k návštěvě jezera Poso a hlavně otevře oči – tak málo toho ještě o sulaweské biodiverzitě víme!

Celetaia persculpta žije na místech, kde je měkké dno. Neustále v něm ryje a hledá něco k snědku – nestrávená potrava odchází v podobě kuliček… tenké válečky vedle jsou od tylomelanií :-).
Miratesta celebensis a další poučné výkaly :-). Tento plž příbuzný okružákům žije jen ve velmi malé části jezera Poso. To spolu s podivnou tlustostěnnou ulitou a vysokou obtížností chovu z něj dělá opravdovou raritu. Tento snímek nám napoví, že opět máme co do činění s obyvatelem měkkých substrátů.
Protancylus pileolus je rovněž příbuzný okružákům a velice zajímavý. Najdeme ho výlučně na ulitách jiných plžů (zde Tylomelania kuli).
Gabbia sp., menší plž z tvrdých substrátů na svůj vědecký popis teprve čeká.
Rod Sulawesidrobia v jezeře Poso zastupuje 14 druhů. Všechny jsou miniaturní, většinou okolo 3 mm, a najdeme je na kamenech, rostlinách, ulitách jiných plžů…

Přímo z jezera Poso jsou zatím popsány pouhé 4 druhy tylomelanií. Tady je všechny máte – a za nimi další bez vědeckého jména, které více či méně známe z akvárií, příp. neznáme vůbec:

Tylomelania kuli.
Tylomelania centaurus.
Tylomelania toradjarum.
Tylomelania carbo.
Tylomelania sp. "Poso 1 – Orange".
Tento snímek je jako jediný z akvária, ostatní jsou pořízené přímo v jezeře Poso nebo na jeho březích.
Tylomelania sp. "Poso 2 – Yellow".
Tylomelania sp. "Poso 3 – Wood Black".
Tylomelania sp. "Poso 4 – White".
Tylomelania sp. "Poso 5 – Blue".
Tylomelania sp. "Poso 6 – Dark Brown".
Tylomelania sp. "Poso 7 – Yellow Striped".
Tylomelania sp. "Poso 8 – Yellow Mottled".
Tylomelania sp. "Poso 9 – Smooth Black".
Tylomelania sp. "Poso 10 – Light Shell Black".
Tylomelania sp. "Poso 11 – Thick Shell Black".
Tylomelania sp. "Poso 12 – Thick Shell Mottled".

Tento seznam endemických plžů jezera Poso zdaleka není kompletní. Také není vyloučeno, že některé z uvedených odlišných „typů“ ve skutečnosti patří do jednoho druhu nebo jde o křížence. Budeme dál sbírat a zpracovávat poznatky z terénu a dělit se o ně. Také se snad brzo dočkáme vědeckých publikací od pověřenějších osob v čele s Thomasem von Rintelenem, expertem Sulawesi Keepers v oblasti plžů – budeme vás také informovat…

Markéta Rejlková