Plži jsou moje nejoblíbenější skupina vodních tvorů ze Sulawesi. Proto jim při terénním průzkumu věnuju dost pozornosti. Podělím se o několik fotografií:

V řece Saluopa jsme hledali Tylomelania scalariopsis. Našli jsme celou řadu ulit (včetně T. s.), ne všechny patřily původním druhům vodních plžů!
Tylomelania sp. z blízkosti vodopádů Saluopa. Tito plži se občas dovážejí – ale jestli jde o stejnou lokalitu a stejný druh, to je otazné. Velmi podobní plži žijí i v jiných rychle proudících řekách ve středním nebo jižním Sulawesi.
Tylomelania insulaesacrae je jedním z nejmenších druhů rodu. Žije na kamenech ve velmi mělké vodě v jezerech Mahalona a Towuti. Je to kriticky ohrožený druh.
Protancylus adhaerens z čeledi okružákovitých je na některých místech jezera Towuti velmi hojný. Najdeme ho pouze na ulitách tylomelanií, příp. na ulitách jeho soukmenovců.
Tylomelania patriarchalis je velký druh, přesto ohrožený. V jezeře Matano řádí invazní ryby flowerhorni, kteří žerou všechno, co se jim vejde do tlamy. Mláďata těchto krásných plžů jsou snadnou kořistí. Situace je alarmující!
Sulawesidrobia je endemický rod plžů. Zatímco v jezeře Towuti lze tyto miniaturní plže spatřit i na rostlinách nebo horní straně kamenů, v jezeře Matano je dnes najdeme už jen velice vzácně na spodní straně kamenů. Flowerhorni je už téměř zlikvidovali.
Pozorovat plže v přírodním prostředí pomáhá pochopit jejich potravní nároky.
Mnoho tylomelanií je vázaných na určitý substrát. Na dřevě jich najdeme hodně, často na spodní straně kmenů.
Obyvatelé měkkého substrátu v jezeře Towuti.
Obyvatelé tvrdých povrchů v jezeře Poso.
Tito plži z jezera Poso ještě nejsou vědecky popsáni.
Podívejte se i na ostatní výběry toho nejlepšího z výpravy na Sulawesi v roce 2023:

Markéta Rejlková