Krabi ze Sulawesi jsou hodně populární, ale stále představují jen jakousi kuriozitu, doplněk akvária. Systematicky se jejich chovu nikdo nevěnuje. Stále děláme chyby v nevhodné potravě, prostoru a jeho zařízení, pořádně nevíme, jak krabi v přírodě žijí. Spoustu sulaweských druhů ani akvaristé neznají, a to se týká i krabů, kteří žijí v jezerech Poso a systému Malili. Považuju za téměř jisté, že tam dokonce jsou ještě stále vědecky nepopsané druhy.

Krabům se budou Sulawesi Keepers nadále intenzivně věnovat. Za úplný základ našich snah o zvládnutí chovu (a odchovu!) považuju dobrou znalost přírodních podmínek. Pozorování krabů v jezerech je velmi poučné. Do tohoto článku jsem vybrala několik snímků krabů, které ukazují spíše ty méně známé druhy a aspekty krabího života:

Syntripsa molluscivora je nejčerstvěji (2008) popsaným druhem kraba ze sulaweských jezer. Je to endemit jezera Poso a jde o jediného zdejšího kraba, který je specializovaný na konzumaci plžů. O tom svědčí jak jeho jméno, tak i speciálně uzpůsobené klepeto s „louskacími zuby“. V jezerech Malili najdeme dva stejně specializované druhy, které jsou akvaristům dobře známé: Syntripsa matannensis a Syntripsa flavichela.
Parathelphusa sarasinorum je všežravec, i když tento mohutný jedinec má na klepetech také zřetelné výrůstky pro louskání ulit. V jezeře Poso tohoto kraba najdeme na otevřeném dně, rád a dobře i šplhá. Tenhle na fotce utíká, protože jsem ho překvapila příliš blízko.
Migmathelphusa olivacea, další obratně šplhající krab z jezera Poso. Původně jsem fotila krevety (Caridina caerulea) na větvích všude okolo, hodně jich také zcela nehybně sedí hlavou dolů na skále kolem kraba. Ten se svýma nohama perfektně zachytí drsného povrchu kamene. Mnoho krabů (různých druhů) jsem našla ve skalních štěrbinách hlavou dolů.
Parathelphusa possoensis, další krab z jezera Poso. Pro správné určení je potřeba kraba vidět z různých úhlů.
Tahle malá krabí miminka z úlovku lovců krevet na jezeře Towuti patří druhům Parathelphusa ferrugineaSyntripsa flavichela.
Parathelphusa ferruginea je tady vyfocená v jezeře Towuti. Snímek zachycuje maličké mládě ve společnosti plně vzrostlého jedince. Situace není aranžovaná, takhle jsem je zastihla u hromady kamení uprostřed jinak plochého měkkého dna bez úkrytů.
A ještě jednou Parathelphusa ferruginea. Známe tři formy s různým zbarvením nohou, tato je obzvlášť atraktivní.
Nautilothephusa zimmeri je méně hojný druh z jezer Towuti, Mahalona i Matano.
Kámen obklopený zbytky různých ulit? Můžete se vsadit, že pod ním najdete šnekožravého kraba. Tady je to dobře maskovaná Syntripsa flavichela (přední strana kamene vpravo).
Parathelphusa pantherina je bezpochyby nejpopulárnější druh kraba ze Sulawesi. Tohle není moc dobrá fotka, je pořízená už za slabého světla v pozdním odpoledni. Zachycuje však obrovského samce, který měl téměř černý a skoro kruhový karapax. Dospělí „panteři“ se pohybují poměrně rychle na větší vzdálenosti, nedrží se blízko úkrytů a běžně se potkávají s dalšími jedinci.
Rozloučíme se s jezerem Matano a druhým zdejším endemitem: Syntripsa matannensis. Toto je velmi mladý jedinec, kterého jsem našla při hledání krevet pod kameny. Všimněte si řasy, která bohužel pokrývá čím dál větší plochu jezerního dna…
Podívejte se i na ostatní výběry toho nejlepšího z výpravy na Sulawesi v roce 2023:

Markéta Rejlková