Ve dnech 7.-20. října 2023 jsem navštívila Sulawesi. Cílem cesty byla jezera (Poso, Matano, Towuti) a také setkání s našimi partnery. Skvělým parťákem na cestách mi byl německý akvarista Gunnar Loibl. Přivezli jsme zpátky ohromné množství poznatků, podnětů a také foto- a videomateriálu, který budeme postupně zpracovávat.

V nejbližších týdnech tady na blogu Sulawesi Keepers zveřejníme výběr toho nejzajímavějšího. Začneme přehledem deseti nejdůležitějších aspektů celé výpravy:

1. Odhalené břehy jezer

V říjnu už všichni začínají vyhlížet období dešťů. Sucho tentokrát bylo opravdu dlouhé a teploty nebývale vysoké, což způsobilo pokles hladiny jezer. Nejnápadnější to bylo na jezeře Poso, kde odhalené břehy pokrývaly schránky tisíců uhynulých plžů a mlžů.

2. Místní lidé

Nejen lovci krevet, ale i rybáři a další lidé žijící bezprostředně okolo jezer jsou cenným zdrojem informací, opravdovými experty. Je zajímavé s nimi mluvit a sledovat jejich práci.

3. Minimuseum jezera Poso

Navštívili jsme Institut Mosintuwu a přímo na místě prodiskutovali plány na další rozvoj minimusea. Tohle je vzrušující a skvělá část naší společné práce!

4. Iqramův tým a pátrání v jezeře Matano

Iqram, člen Sulawesi Keepers, pracoval na jezeře Matano s týmem studentů z UNHAS (Hasanuddin University). Pátrali po kriticky ohroženém druhu Tylomelania zeamais a potom nám pomohli s naším průzkumem.

5. Budoucí centrum pro záchranný chov v Makassaru

Navštívili jsme i Katedru biologie na UNHAS. Kromě setkání s vedením a členy katedry jsme měli i besedu se studenty a prohlédli jsme si prostory, kde by mělo v budoucnu vzniknout centrum pro záchranný chov sladkovodních endemických druhů Sulawesi.

6. Testování vody

Na mnoha lokalitách jsme odebrali vzorky vody pro analýzu a provedli základní měření přímo na místě.

7. Dron na mapování morfologie břehů a vodních rostlin

Díky dronu jsme získali ptačí nadhled – v budoucnu bychom ho chtěli využít mnohem více třeba pro mapování invazně se šířích rostlin, které představují hrozbu pro endemity, mezi které patří i ikonická Ottelia mesenterium.

8. Podvodní dron

Testovali jsme i podvodní dron. To je pilotní projekt, do kterého se naplno pustíme v příštím roce. Chceme takhle zintenzivnit průzkum a jít více do hloubky (doslova).

9. Hodiny a hodiny… ve vodě

Co by to byl za průzkum jezer, kdybychom se nenamočili. Nekonečné hodiny šnorchlování byly opravdu náročné a vybraly si svou daň…

10. Podvodní svět

… ale stálo to za to! Poznala jsem úplně jiná místa a jiné aspekty jezer. Pochopila jsem zase trochu více biologii druhů, které se (více či méně úspěšně) snažíme chovat v akváriích. Pozorovala jsem a zdokumentovala mnoho druhů.

Ale o tom příště, kdy se podíváme na výběr toho nej u krevet, plžů, ryb, krabů, vodních rostlin

Markéta Rejlková