Lake Poso Mosintuwu Sulawesi Keepers - Dulumai

Minimuzeum vodní bioty jezera Poso je jednou z aktivit organizovaných během Festivalu živých tradic, který se konal ve vesnici Dulumai od 18. do 19. října 2023. Dvě akvária přivezená z Dodohy, základny Institutu Mosintuwu, byla naplněna výsledky dětského dobrodružství – pátrání po endemické vodní biotě přímo v jezeře Poso. Aktivita, kterou nazýváme Zkoumání biodiverzity jezera Poso, je součástí představení endemické vodní bioty jezera Poso místním lidem.

V 8 hodin ráno jsem se spolu se třemi dobrovolníky z Mosintuwu, dohlížejícím učitelem a 10 dětmi ze základní školy vydal k jezeru na okraji vesnice. Děti ze základní školy v Dulumai jsou velmi nadšené ze sběru endemické vodní bioty jezera Poso.

Charli je jedním z nich. Je opravdu nadšený, že se může potápět a chytat velké kraby, a tak se ptá, jaké vědecké jméno má tento bungka? Odpověděl jsem, že tento velký krab se jmenuje Sundathelphusa molluscivora. Název "molluscivora" znamená, že požírá měkkýše, tedy plže nebo mlže s tvrdou schránkou. Když děti slyšely můj výklad, začaly být zvědavější a nadšenější z potápění v mělké vodě při hledání další endemické bioty.

Poté sbírali různé měkkýše a přenášeli je do akvária. Mezi shromážděná zvířata patřili wuriri (Miratesta celebensis, Tylomelania kuli, Tylomelania carbo, Celetaia persculpta a Protancylus pileolus) a bangkubangku (Corbicula possoensis). Vysvětlil jsem jeden po druhém druhy, které našli, a řekl jsem, že to, co znají jako wuriri, je více než třicet druhů žijících pouze v jezeře Poso.

Pokračovali jsme v pozorováních a lovu u kamenitých břehů, kde bylo mnoho krevet. Chytili jsme tři druhy krevet (neboli v místním jazyce lamale), a to Caridina sarasinorum, Caridina caeruleaCaridina ensifera. Mladší děti rozeznávaly jen jeden typ, takže jsem jim musel jeden po druhém vysvětlit morfologické rozdíly jednotlivých druhů, aby je uměly poznat. Učení přímo v přírodě je velmi bavilo.

Biota, kterou jsme dále pozorovali a sbírali, byly ryby masiwu (Mugilogobius sarasinorum) a rono (Oryzias nigrimas, Oryzias nebulosus a Oryzias orthognathus). Mezi Juliem a Charli došlo ke sporu. Julio tvrdil, že to je rono (medaka), ale Charli si myslel, že to je anasa (polozobánka). Po prozkoumání se ukázalo, že ryba, o kterou se hádali, byla rono (Oryzias nigrimas). Pak jsem jim znovu vysvětlil rozdíl mezi rono a anasa z hlediska morfologie, aby to pochopili.

V 10:30 jsme ukončili sběr různých druhů ryb, krevet, krabů a měkkýšů. Basrul, fotograf a dobrovolník Mosintuwu, pomohl vyčistit stánek pro Minimuzeum vodní bioty jezera Poso. Naši malou expozici navštívilo více než 50 dětí. Přišli a ptali se na spoustu otázek.

Nanda, jedna z nich, je studentkou čtvrté třídy základní školy. Ukázala na jednu z fotek a zeptala se: "Hej, co je tohle?" Měla na mysli Miratesta celebensis, endemického plže vyskytujícího se pouze u Dulumai. Poučil jsem ji o jedinečném plži, který nežije nikde mimo Dulumai a zároveň jsem ukázal, čím se liší od ostatních plžů, aby si ho Nanda snadno zapamatovala.

Představení biodiverzity dětem je velmi důležité, aby ji mohly milovat a chránit. Zatím spousta badatelů přijížděla k jezeru Poso a odjížděla s vědeckými články, které jsou světově proslulé, ale lidé od jezera Poso o tom prakticky nic nevědí. Zvýšení povědomí o důležitosti biologické rozmanitosti jezera Poso je docela těžký úkol, ale splnitelný, pokud se na něm pracuje důsledně.

Kurniawan P. Bandjolu