Během naší cesty na Sulawesi v září 2022 jsme strávili několik dní kolem jezera Poso. Naším společníkem tam byl Eko (Kurniawan Bandjolu), místní přírodovědec z Institut Mosintuwu. Navštívili jsme mimo jiné úžasné sídlo Institutu Mosintuwu a jeho atmosféra mě úplně okouzlila: konalo se tam setkání staršinů z okolních vesnic, komunity Strážců jezera Poso. A dokonce tam mají vystaveno několik akvárií s endemickými rybami a plži!

Po celodenním šnorchlování v jezeře jsem pak další večer mluvila s Lian Gogali o tom, jak bychom mohli spolupracovat. Lian založila Institut Mosintuwu v roce 2009 po ošklivých zkušenostech s násilným konfliktem mezi etnickými a náboženskými skupinami v regionu Poso. Institut Mosintuwu je místní komunitní organizace zaměřená především na sociální problémy a výzvy, ale škála jejich aktivit a zájmů je široká. Jezero je pro komunitu důležité, a tak se jeho biodiverzita stala součástí programu Mosintuwu. Snaží se dosáhnout uznání jezera Poso jako geoparku díky jeho pestré biodiverzitě, geologickému bohatství a kulturní jedinečnosti.

Toto říká Lian o důvodech, proč se Mosintuwu zajímá o biologickou rozmanitost v jezeře: „V posledních pěti letech bylo jezero Poso ohroženo aktivitami souvisejícími s provozem vodní elektrárny, které využívaly jezero Poso jako přehradu. V důsledku toho hrozí zničení nebo dokonce vyhubení biologické rozmanitosti a je narušen sociální, ekonomický a kulturní život lidí žijících v okolí jezera. Ve skutečnosti pro lidi z regionu není jezero Poso jen nádrží s vodou, ale formou života. V místním jazyce je zájmeno třetí osoby pro jezero Poso sira, což znamená on (nikoliv to). Komunity kolem jezera Poso také často používají jména endemických druhů z jezera Poso jako klanová jména."

S hrdostí oznamujeme, že Institut Mosintuwu je naším novým partnerem a máme v plánu spolupracovat dlouhodobě. Naše hlavní cíle jsou:

  • shromažďovat a šířit znalosti o vodní biotě jezera Poso a souvisejících hrozbách
  • dále rozvíjet vodní mini muzeum a jeho vzdělávací potenciál
  • povzbudit zájem studentů: tento program nazýváme „Biodiverzita jde do školy“
  • založit přírodní laboratoř a výzkumné centrum pro vodní faunu jezera Poso
  • pozvat více lidí, aby se zajímali o provádění výzkumu a akcí i obhajování biodiverzity
  • podporovat rozvoj udržitelné ekoturistiky s nutností zachování biologické rozmanitosti

To není program na jeden rok, ale už jsme se pustili do práce! Další podrobnosti a aktualizace od jezera Poso brzo přineseme. V tuto chvíli jsme opravdu rádi, že můžeme spolupracovat s komunitou Mosintuwu – s lidmi, kterým záleží na jejich životním prostředí a chápou, že budoucnost jezera Poso je silně spojena s jejich vlastní budoucností.

Markéta Rejlková