Caridina poso.

Pokud nám chcete pomoci a začít chovat a rozmnožovat ohrožené druhy ze sulaweských jezer, nejprve si prosím uvědomte, že se jedná o druhy specifické a náročné na chov. Nejsou vhodné pro začínající akvaristy a vyžadují značné zkušenosti.

I na Sulawesi najdeme říční druhy krevet s velkým areálem rozšíření, které jsou přizpůsobivé a jejich chov není nijak složitý. Zájem chovatelů se ale soustředí hlavně na jezerní endemity, které je potřeba chránit. Těm se budeme věnovat v tomto článku i my. Vyskytují se pouze v rozsáhlých přírodních jezerech, jejichž voda má velmi specifické a stabilní parametry. V jiných podmínkách obvykle neprosperují, dochází k jejich strádání a časem i úhynu.

Caridina loehae.

Složení vody v akváriu by mělo být obdobné jako voda v jezerech, proto je vhodné vodu nejprve zbavit minerálů pomocí reverzní osmózy a poté do ní přidat speciální minerální soli. Důležitá je totiž hodnota pH a tvrdost vody, které by měly být průběžně měřeny. V akváriu by neměly být použity substráty snižující pH vody nebo obsahující hnojiva; není také žádoucí mít nádrž hustě osázenou rostlinami, protože kvůli fotosyntéze může značně kolísat pH. Pro zachování stabilních parametrů je výhodnější větší objem akvária a pravidelné výměny menší části vody. Výměny by opět měly být prováděny vodou z reverzní osmózy a s přidanými minerály.

Tito živočichové vyžadují vyšší teplotu vody, která by se měla blížit k 30 °C, proto je nezbytné topítko s termostatem. Jsou citliví na dusitany a amoniak ve vodě, proto potřebujeme dobrou filtraci a dostatečně zaběhlé akvárium se stabilními parametry, než tam krevety vypustíme.

sulawesi shrimps
Caridina glaubrechti.

Krevetky ze Sulawesi jsou drobné (okolo 2 cm), a tudíž nesmí být chovány ve společnosti větších nebo dravých ryb, protože by pro ně byly snadnou kořistí. Ideální je jejich chov samostatně v jednodruhovém akváriu, případně s dalšími bezobratlými ze sulaweských jezer, např. s plži rodu Tylomelania, kteří preferují obdobné životní podmínky.

Kromě náročnosti chovu také zvažte cenu těchto živočichů, která je mnohdy vyšší než u více rozšířených nenáročných druhů. U krevet je vhodné chovat skupinu o více kusech, takže se pak jedná o finančně náročnější záležitost. O to bolestnější pak může být případná chovatelská chyba, nemluvě o tom, že jde o zvířata ohrožená vyhynutím.

Caridina dennerli.

Udržet dlouhodobě prosperující chov krevet ze sulaweských jezer je obtížné, ale tím spíš potřebujeme spolupracovat, pomáhat si a navzájem se učit.

Kateřina Schrimpelová