Satelitní snímek města Palu po zemětřesení (2018).

Zdroj: ©2018 Digital Globe, a Maxar Technologies company

Indonésie je ostrovním státem rozkládajícím se na nestálém rozhraní čtyř litosférických desek: eurasijské, indoaustralské, filipínské a tichomořské. Geologické a zeměpisné podmínky významně ovlivňují celou Indonésii a časté živelní pohromy jako zemětřesení, záplavy, tsunami, vulkanické erupce a sesuvy půdy jsou velkou hrozbou pro místní obyvatele i přírodu samotnou.

Ohnivý kruh, region s vysokou četností vulkanických erupcí a zemětřesení.
Zdroj: USGS

Výčet katastrof v Indonésii nedávno rozšířily pohromy v Palu a Donggale na Sulawesi (2018). Národní agentura pro potírání katastrof (BNPB) zaznamenala v roce 2018 v provincii Střední Sulawesi 362 zemětřesení. Síla zemětřesení v Palu a Donggale dosáhla 7,4 stupně Richterovy škály, což mělo za následek další pohromy v podobě tsunami na pobřeží Talise, ve městě Palu a na pobřeží v okresu Donggala. Tyto přírodní katastrofy doprovázelo také tzv. zkapalnění půdy, což je stav, který vzniká v důsledku seismické činnosti stlačující písčitou půdu. Následně je z půdy vytlačena voda a hromadí se na povrchu.

Ve vesnici Buhu v provincii Gorontalo zaplavily povodně stovky domů na zhruba tři měsíce. Jejich obyvatelé museli tu dobu přečkat v uprchlických táborech (2021).
Zdroj: Sarjan Lahay (Mongabay Indonesia)

Na Sulawesi jsou zastoupeny především dva typy ekosystémů: geologicky staré sopečné hory a podmáčené nížiny. Lze říci, že živelní pohromy v Palu a Donggale byly nejhorší přírodní katastrofou v Indonésii minimálně za celý rok 2018. Následovaly povodně v letech 2019 a 2020 na jižním Sulawesi, severním Sulawesi, v provincii Gorontalo a na jihovýchodním Sulawesi, poté zemětřesení na západním Sulawesi v roce 2021 a po něm povodně v roce 2022 na středním Sulawesi. Dopady způsobené touto sérií přírodních katastrof měly za následek značné environmentální a socio-ekonomické škody zahrnující i zhoršení životního prostředí.

Záplavy postihly i okres Wajo v provincii Jižní Sulawesi (2019).
Zdroj: Junaidi Sudirman (Antara)

V současné době se v Indonésii sice o problematice přírodních pohrom více diskutuje, ale dopadům na biologickou rozmanitost bohužel stále není věnována dostatečná pozornost, o čemž svědčí i pokulhávající výzkumná aktivita. Lidé a příroda v ideálním případě koexistují v harmonii. Ovšem narušení této harmonie je snadné – může ho vyvolat nadměrné využívání přírodních zdrojů a degradace ekosystému s cílem maximalizovat zisky bez ohledu na udržitelnost kvality životního prostředí z dlouhodobého hlediska, což pak má v konečném účtování negativní důsledky i na život lidí. Očekává se, že přírodní katastrofy budou v následujících desetiletích významně negativně ovlivňovat sladkovodní ekosystémy. Je jisté, že tato změna bude mít dopad na už tak se snižující biologickou rozmanitost a životní prostředí na Sulawesi obecně.

Záplavy v Makassaru, Jižní Sulawesi (2019).
Zdroj: Iqbal Lubis (Mongabay Indonesia)

Zmíněné živelní pohromy měly dopad na mnohá odvětví lidské činnosti, včetně obchodu s akvarijními živočichy. Oblast, která se stala epicentrem této katastrofy, je důležitým regionem z hlediska produkce okrasných ryb na Sulawesi. V důsledku katastrofy byla tato oblast na několik měsíců izolována a trvalo dlouho, než se život začal navracet do původních kolejí. Přírodní katastrofy, jako jsou povodně, mají přímý dopad na přežití vodní bioty na Sulawesi, včetně krevet a ryb. Ačkoli se obecně předpokládá, že vodní organizmy jsou na povodně adaptovány, je otázkou, zda mohou přežít, když je jejich životní prostředí tak drasticky změněno, jako tomu bylo v případě zmíněných rozsáhlých pohrom v Palu a Donggale. Kromě změny stanoviště oslabuje původní populace vodních živočichů i odplavení mnoha jedinců povodněmi. Rovněž jsou takto přemisťováni endemičtí živočichové na nové lokality.

Povodně stály život mnoho zvířat, včetně dobytka. Okres Banggai, Střední Sulawesi.
Zdroj: BPBD Kabupaten Banggai

Pro zmírnění negativních dopadů živelních pohrom je klíčové pochopit, jak se zmíněným hrozbám bránit. Na řešení se musí ve větší míře podílet výzkum a aplikace moderních technologií. To zahrnuje včasnou předpověď počasí a preventivní opatření vzešlá z diskuze a spolupráce všech zainteresovaných stran. Takovou spoluprací může být i posílení souvisejícího legislativního rámce a managementu. Pro efektivní zvládání katastrof je nutné intenzivně zpracovávat a využívat velké objemy dat, softwarové nástroje, internet a umělou inteligenci. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné synergicky působit na podporu národního výzkumu živelních pohrom a jejich dopadu na sladkovodní biodiverzitu, zejména v tak ohrožených oblastech, jako je právě Sulawesi. Možností je mnoho, musí se ale správně a efektivně uchopit. Indonéská vláda by proto měla v oblasti připravenosti na živelní pohromy zlepšit hlavně mezinárodní spolupráci zahrnující i výzkumnou činnost, dostupnost informací a systém včasného varování a zavádění národních i lokálních strategií zvládání katastrof. Pokud se toto podaří, nebudou snad dopady na životní prostředí tak drastické jako dosud, i když patrně vždy budou živelní pohromy pro Sulawesi hrozbou.

Město Palu před a po povodni, tsunami a zkapalnění půdy (2018).
Zdroj: Planet Labs, Quartz

Surya Gentha Akmal & Jiří Patoka