Pozor všichni chovatelé Sulawesi!

Spouštíme globální průzkum chovatelů sulaweských ryb a bezobratlých, abychom zjistili, jaké druhy v současnosti akvaristé po celém světě chovají. Sladkovodní fauna Sulawesi je ohrožená a mnoha druhům hrozí vyhynutí, takže čím více jich budeme chovat – a dokážeme je množit a vytvářet záložní populace, které budou dlouhodobě prosperovat – tím lépe. Jako první krok v naší ochranářské chovatelské iniciativě bychom rádi zjistili, které druhy jsou již dostatečně zastoupeny a které druhy vyžadují naši pozornost.

Chováte nějaké druhy sladkovodních ryb nebo bezobratlých ze Sulawesi?

Choval(a) jste si nějaké v minulosti?

V tom případě prosím vyplňte dotazník.

Nemusíte znát přesné druhové jméno, dotazník je sestavený způsobem, který identifikaci usnadňuje.

Průzkum provádí Sulawesi Keepers – zjistěte o nás více.

Výsledky budou před zveřejněním anonymizovány a účastí na průzkumu se k ničemu nezavazujete. Neptáme se ani na počet Vašich zvířat, ani na jejich původ. Nebudeme Vás kontaktovat, pokud výslovně neuvedete, že byste si přáli více podrobností o naší iniciativě nebo chcete být informováni o výsledcích průzkumu.

Součástí je také bonusová sekce s otázkami, které nám pomohou dozvědět se více o tom, kdo jsou chovatelé sulaweských druhů. Klidně to přeskočte, ale pokud jste vždy chtěli vědět, zda jsou tradované mýty skutečně pravdivé, pomozte nám získat náhled. Jsou chovatelé krevet většinou mladí muži, zatímco vysokoškolské vzdělání úzce souvisí s chovem hlaváčů a plžů? Nebo je to naopak😊?

Pokud máte potíže s porozuměním průzkumu v angličtině, ale chtěli byste se zúčastnit, napište nám na adresu info@sulawesikeepers.org.

Děkuji za Vaši pomoc, prosím šiřte průzkum i mezi svými známými.

Markéta Rejlková