Spolu s Institut Mosintuwu jsme 29. listopadu 2023 uspořádali první Seminář o biodiverzitě jezera Poso. Pozvali jsme vybrané přednášející a především několik desítek zástupců škol z okolí jezera Poso – od ředitelů přes učitele až po studenty. Cílem bylo je během jednoho dne seznámit s biodiverzitou jezera a předložit plán, který Institut Mosintuwu a Sulawesi Keepers mají: přinést biodiverzitu do škol. Ať už prostřednictvím akvária, nebo dalších výukových materiálů a aktivit.

Pro obyvatele regionu je jezero Poso velmi důležité. Bohužel ho však ohrožuje nedávno vybudovaná vodní elektrárna, jejíž využívání nerespektuje přirozené cykly jezera. V ústí jezera do stejnojmenné řeky i níže po jejím proudu se za pomoci těžké techniky těží písek. Hospodaření na březích jezera potom přináší problémy v podobě chemických hnojiv nebo odpadů. V jezeře je velké množství nepůvodních druhů ryb, které narušují původní společenství endemických druhů. Tradiční rybáři jsou přitom závislí na úlovcích drobných druhů ryb nebo na populaci úhořů, pro které je jezero Poso významnou lokalitou a řeka Poso s vybudovanou přehradou je nenahraditelnou tahovou trasou. Všechny hrozby proto nemají negativní dopad jen na původní endemické druhy, ale i na sociální a ekonomickou stabilitu regionu a na kulturu místních lidí. Proto věříme, že spolupráce s místními komunitami je kolem jezera Poso nejen nutná, ale také jsou pro ni naplněny všechny předpoklady.

Prvním přednášejícím byla Dr. Meria Gundo ze Sintuwu Maroso University v Palu, Sulawesi. Představila skupiny endemické bioty, jejich ekosystémovou funkci, využívání lidmi i s tím spojená rizika a chybějící regulaci. Potom jsem mluvila já, Markéta Rejlková jako zástupce Sulawesi Keepers, a představila jsem podvodní krásu a pestrost jezera Poso pomocí podvodních snímků zakomponovaných do osnovy knihy, kterou společně s Institut Mosintuwu chystáme a má sloužit především školám. Třetí na řadě byl Dr. Muh. Herjayanto z ochranářské organizace Celebica a týmu Ekspedisi Riset Akuatika Indonesia. Povzbudil publikum k testování jejich znalostí ohledně endemických a nepůvodních druhů ryb. Poukázal na jedinečnost místní vodní fauny a na možnosti, které z toho plynou vědcům i místním školám. Potom promluvil Kurniawan Bandjolu z Institutu Mosintuwu, který ukázal další pozoruhodné endemické druhy z bezprostředního okolí jezera, především ptáky a rostliny. A na závěr prezentoval Reza Permadi z Atourinu možnosti rozvoje ekoturismu.

Přednášky byly pestré, plné obrázků a zajímavých údajů – jak také jinak, když šlo o fantastickou endemickou biodiverzitu! Ohlasy byly velmi pozitivní a pozornost účastníků velká. Fakt, že je jezero pro místní lidi důležité, se potvrdil i v následné diskusi. Z dotazů jasně vyplývalo, že lidé se o biodiverzitu jezera Poso zajímají, znají hlavně hospodářsky důležité druhy ryb, pravděpodobně již vyhynulého velkého hlaváče apod. Ptali se na podrobnosti, přemýšleli nad širšími souvislostmi.

V odpolední části semináře jsme potom spolu s Lian Gogali, předsedkyní Institut Mosintuwu, představili náš plán na přinesení biodiverzity do škol. Konkrétně bychom rádi do škol dali akvária s patřičnými podpůrnými materiály, naší pomocí a s instrukcemi vedoucími k spokojenému životu jejich obyvatel. Možnosti zkoumání biodiverzity a spolupráce vedoucí k ochraně jezera však nekončí u opatrování akvária, nabízíme i další podporu ve výuce: materiály a návrhy k výzkumu v akváriu i v jezeru apod. Následovala opět živá diskuse s mnoha technickými dotazy, zakončená vyjádřením studentů z několika různých škol. Byli nadšení, moc rádi by se zapojili do zkoumání biodiverzity a chtěli by mít ve škole akvárium s endemickými druhy a doufají, že tento nápad vedení jejich škol podpoří.

Zhruba sedmdesát účastníků semináře si akci pochvalovalo a my také. Budeme na tomto projektu dál intenzivně pracovat, spolupráce se školami je pro budoucnost jezera Poso nesmírně důležitá.

Markéta Rejlková