Jak fungují záchranné chovy v akváriích obecně jsme už dříve podrobně vysvětlili v článku publikovaném na našem blogu. Od začátku existence Sulawesi Keepers se také hlásíme k tomu, že se záchranným chovům chceme věnovat a máme v úmyslu vybudovat a podporovat mezinárodní síť chovatelů, kteří budou spolupracovat. Naším společným cílem je udržet záložní populace ohrožených druhů v akváriích. Ať už hrozí endemické sladkovodní fauně na Sulawesi cokoliv, a hrozby jsou opravdu vážné, chceme druhy zachovat pro budoucí generace alespoň v akváriích. Nezříkáme se odpovědnosti za zlepšení podmínek v přírodě a budeme usilovat o udržení druhů v jezerech a řekách; ale zároveň můžeme my všichni přispět k ochraně druhů před vyhubením tím, že je budeme chovat, množit a šířit mezi další zodpovědné chovatele.

Akvaristika není jen koníček, může zachraňovat druhy!
conservation breeding Sulawesi Keepers

Právě teď spouštíme program pro ryby!

S jakými druhy pracujeme a jaká jsou pravidla programu se dočtete na této stránce. Sulaweské ryby chová jen několik málo specialistů. Budeme rádi, pokud se k nám připojíte a pomůžete nám zajistit, že se tyto téměř neznámé ryby rozšíří a dlouhodobě udrží v našich nádržích. Některé druhy potřebujeme rozšířit mezi více chovatelů. Jiné neumíme zatím vůbec odchovat a hledáme zkušené akvaristy, kteří se budou spolu s námi snažit tuto výzvu pokořit. A mnoho druhů sulaweských endemických ryb jsme bohužel v akváriích zatím nikdy nechovali; to znamená, že je neumíme ochránit pomocí záložní populace v akváriích. Čeká nás tedy spousta práce…

Podobné programy pro záchranný chov krevet, plžů a potenciálně i krabů budou následovat.

Markéta Rejlková