We hebben al eerder in een artikel op onze blog in detail uitgelegd hoe het kweken voor soortbehoud in aquaria werkt in het algemeen. Sinds het begin van Sulawesi Keepers hebben we ook verklaard dat we ons willen wijden aan het kweken voor soortbehoud en we zijn van plan om een internationaal netwerk van kwekers op te bouwen en te ondersteunen die zullen samenwerken. Ons gemeenschappelijke doel is het in stand houden van verzekeringspopulaties van bedreigde soorten in aquaria. Wat de inheemse zoetwaterfauna van Sulawesi ook bedreigt, en de bedreigingen zijn echt ernstig, wij willen de soorten behouden voor toekomstige generaties, in ieder geval in aquaria. We doen geen afstand van de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de omstandigheden in de natuur en zullen ernaar streven om soorten in meren en rivieren te behouden; maar tegelijkertijd kunnen we allemaal bijdragen aan het beschermen van soorten tegen uitsterven door ze te houden, te kweken en te verspreiden onder andere verantwoordelijke kwekers.

Vissen houden is niet alleen een hobby, het kan soorten redden!
conservation breeding Sulawesi Keepers

Op dit moment lanceren we een programma voor vissen!

Op deze pagina kun je lezen met welke soorten we werken en wat de richtlijnen van het programma zijn. Er zijn maar een paar specialisten die vissen van Sulawesi kweken. We zouden het geweldig vinden als je met ons meedoet en ons helpt ervoor te zorgen dat deze bijna onbekende vissen worden verspreid en voor de lange termijn in onze bakken worden gehouden. We moeten sommige soorten verspreiden onder meer kwekers. Andere kunnen we nog helemaal niet kweken en we zijn op zoek naar ervaren aquarianen die deze uitdaging samen met ons aan willen gaan. En veel inheemse vissoorten uit Sulawesi zijn helaas nog nooit in aquaria gehouden; dit betekent dat we ze niet kunnen beschermen met een verzekeringspopulatie in aquaria. We hebben dus nog veel werk te doen…

Soortgelijke conservatiekweekprogramma’s voor garnalen, slakken en mogelijk krabben zullen volgen.

Markéta Rejlková