conservation breeding Sulawesi Keepers
Mensen kweken dieren om verschillende redenen:
 • Kwantiteit – om ze te verkopen, andere dieren/mensen te voeden of anderszins te gebruiken
 • Kwaliteit – selectief kweken om een bepaalde eigenschap te verbeteren/onderdrukken
 • Zonder bijzondere reden – bijvoorbeeld vissen in uw aquarium krijgen jongen, dus u kweekt de nakomelingen op
 • Om te helpen de soort in stand te houden – kweken voor soortbehoud

Wat is kweken voor soortbehoud?

Kweken voor soortbehoud is het kweken van dieren in gevangenschap (ex situ, buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied, in een aquarium) met als doel een duurzame populatie in stand te houden die fungeert als back-up/verzekering voor bedreigde wilde populaties of als potentiële bron voor toekomstige herintroductie. Om dit doel te bereiken is het belangrijk genetische diversiteit te behouden en de dieren te houden in omstandigheden die zo dicht mogelijk bij hun natuurlijke omgeving liggen. Als we deze factoren zouden negeren, zouden we kunnen eindigen met dieren die zich nooit aan natuurlijke omstandigheden zouden kunnen aanpassen of die gedomesticeerde stammen zouden vertegenwoordigen die sterk verschillen van hun wilde voorouders.

Veel aquarianen ondersteunen het kweken voor soortbehoud door bewust bedreigde soorten voor hun aquariums te selecteren en actief deel te nemen aan kweekprogramma’s voor soortbehoud. Deze programma’s kunnen sterk in vorm variëren.

Wat wordt er van je verwacht als je meedoet?

Het strikte model is bijvoorbeeld bekend van dierentuinen en hun EEP-programma's (vroeger het European Endangered Species Programme, nu het EAZA Ex situ Programme; EAZA is de European Association of Zoos and Aquaria). Zo’n programma wordt beheerd door een coördinator die aanbevelingen doet voor kweken en uitwisseling. Alle dieren worden strikt binnen het programma gehouden en gratis onder de deelnemers verdeeld.

Positief:
 • Beproefd model met eenvoudige regels
 • Zeer efficiënt
 • Biedt de beste controle over de populatie
Negatief:
 • Moeilijk te organiseren
 • Vereist een grote motivatie om het behoud van soorten voorrang te geven boven alle andere mogelijke voordelen
 • Vereist een goede communicatie (risico van persoonlijke meningsverschillen, misverstanden, onwil, enzovoort)
 • Sommige kwekers willen niet aan de regels gebonden zijn, maar hun bijdrage aan de instandhouding van de soort kan aanzienlijk zijn
 • Moeilijkheden om overtollige dieren in het programma onder te brengen (alleen in geval van zeer succesvolle voortplanting)
 • Sommige soorten zijn zeer moeilijk te houden/kweken en verliezen zijn hoog, zodat de kosten van het agenderen en beheren van nieuwkomers in het programma vaak veel hoger zijn dan de baten (dit is het typische scenario voor Sulawesi-garnalen) – met andere woorden, het is niet mogelijk om gratis dieren te verstrekken aan iemand alleen omdat hij wil deelnemen en bereid is zich aan de regels te houden

Anderzijds staat het losse model voor louter toezicht. Het verzamelen van informatie over de toestand van de populatie in aquaria is gebaseerd op gegevens die door onafhankelijke kwekers worden verstrekt. Wij hebben dit geprobeerd – zie het Sulawesi Keepers Global Survey – en de verkregen gegevens zijn onvoldoende voor pogingen om bedreigde soorten in stand te houden.

Positief:
 • Middelen- en tijdbesparende organisatie
 • Niemand voelt zich gebonden door de regels
Negatief:
 • Niemand is verantwoordelijk, we vertrouwen op “alle kwekers”
 • Niemand heeft controle over de feitelijke toestand
 • Het risico van verlies van soorten in aquaria is groot

Het losse model leidt niet echt tot soortbehoud. Het strikte model is… nou ja, strikt. Het is in veel scenario’s nauwelijks toepasbaar, vooral voor Sulawesi-garnalen, die zeer moeilijk te houden zijn, waarvan de onderhoudskosten hoog zijn (dus succesvolle kwekers verkopen dieren om hun eigen inspanningen te financieren), ze zijn commercieel verkrijgbaar, en succes op lange termijn is wat we zoeken (dat wil zeggen veel mensen willen deze soorten alleen “proberen”, maar op lange termijn lukt het ze niet). We willen bedreigde soorten niet geven aan mensen die ze vrijwillig houden en kweken – de kans dat ze de dieren kwijtraken is te groot. Anderzijds hebben succesvolle kwekers ook veel baat bij samenwerking met anderen – zij kunnen ervaringen en dieren delen. We hebben deze succesvolle kwekers nodig en we willen niet verhinderen dat ze blijven doen waar ze goed in zijn – bedreigde soorten kweken en verspreiden onder andere aquarianen.

We zoeken dus naar een model ergens tussen deze twee uitersten in…

Als de organisatorische inspanning toeneemt, neemt dan ook de effectiviteit van het programma toe? De eisen aan individuele kwekers nemen ook toe – tot het punt waarop de administratie begint te overheersen over het kweken van dieren zelf. We willen in de eerste plaats dat aquarianen dieren kweken.

Persoonlijke betrokkenheid en inzet

Om echt van kweken voor soortbehoud te kunnen spreken, is de medewerking en persoonlijke inzet van de deelnemende kwekers noodzakelijk. In verschillende mate:

 • BRONS: Mijn dieren maken deel uit van één gemeenschappelijke verzekeringspopulatie. Dit betekent dat ik een bepaald aantal (bijvoorbeeld vijftig garnalen, twintig vissen) niet verkoop en permanent als reserve verzorg. Ik informeer regelmatig over de status.
 • ZILVER: Naast het aanhouden van een reserve help ik zelf een verzekeringspopulatie op te bouwen, dat wil zeggen ik stel op verzoek een bepaald aantal dieren ter beschikking (en ik heb zelf recht op dieren als ik mijn eigen populatie verlies).
 • GOUD: ik beschik vrij over dieren boven de vastgestelde reserve; als ik ze verkoop steun ik de bescherming van de natuurlijke omgeving van deze bedreigde soort door een deel van de winst (een bepaald percentage) over te dragen ter ondersteuning van projecten in situ.

Wat vindt u van deze modellen? Zou u overwegen deel te nemen? Wat vindt u van het strikte model, laten we het PLATINA noemen? Vissen en ongewervelden van Sulawesi hebben echt een verzekering nodig in onze aquaria – en we zijn klaar om te beginnen met het organiseren van kweekprogramma’s voor soortbehoud. We willen graag uw mening weten.

Markéta Rejlková